Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Стан виплати заробітної плати на 1 жовтня 2016 року

Заборгованість із виплати заробітної платиза видами економічної діяльності
на 1 жовтня 2016року

Заборгованість із виплати заробітної платиза видами економічної діяльності
на 1 жовтня 2016року

 
 

 
 
Код за КВЕД-2010 Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у тому числіпідприємства (установи, організації)
економічно
активні
підприємства-
банкрути1
економічно
неактивні
усього у % до загальної
суми
усього у % до загальної
суми
усього у % до загальної
суми
Усього   6120,1 1242,3 20,3 4396,5 71,8 481,3 7,9
Сільське господарство,
лісове господарство та
рибне господарство
А 208,0 208,0 100,0
Промисловість  B+C+D+E 4281,3 3800,0 88,8 481,3 11,2
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів B 481,3 481,3 100,0
Переробна промисловість C 3775,5 3775,5 100,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря D 24,5 24,5 100,0
Водопостачання; каналізація, поводження з
відходами
E
Будівництво F 493,5 493,5 100,0
Оптова та роздрібна торгівля;ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів
G 100,9 100,9 100,0
Транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
Тимчасове розміщування й організація харчування I

 
 

                                                                                                                                                                                            Продовження
 
 
Код за КВЕД-2010 Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн
усього у тому числіпідприємства (установи, організації)
економічно
активні
підприємства-
банкрути1
економічно
неактивні
усього у % до загальної
суми
усього у % до загальної
суми
усього у % до загальної
суми
Інформація та телекомунікації J
Фінансова та страхова
діяльність
K
Операції з нерухомим
майном
L 2,1 2,1 100,0
Професійна, наукова та
технічна діяльність
М 219,5 219,5 100,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N
Державне управління й оборона; обов’язкове
соціальне страхування
O 554,9 554,9 100,0
Освіта P
Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги
Q 259,9 259,9 100,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R
Надання інших видів послуг S


1 Суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення  платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.
Примітка. У цьому експрес-випуску дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заборгованість із виплати заробітної платизамістами та районами
на 1 жовтня 2016 року

 

 
 
Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн  
усього у тому числіпідприємства (установи, організації)  
економічно
активні
підприємства-
банкрути1
економічно
неактивні
 
 
усього у % до
загальної
суми
усього у % до
загальної
суми
усього у % до загальної
суми
 
 
 
 
ІваноФранківська область 6120,1 1242,3 20,3 4396,5 71,8 481,3 7,9  
м.Івано-Франківськ 4311,0 219,5 5,1 4091,5 94,9  
м.Болехів  
м.Бурштин  
м.Калуш 553,9 72,6 13,1 481,3 86,9  
м.Коломия 13,0 13,0 100,0  
м.Яремче  
                 
райони                
Богородчанський 223,4 223,4 100,0  
Верховинський  
Галицький  
Городенківський 414,9 414,9 100,0  
Долинський  
Калуський 100,9 100,9 100,0  
Коломийський 94,0 94,0 100,0  
Косівський 208,0 208,0 100,0  
Надвірнянський 24,3 24,3 100,0  
Рогатинський 28,1 28,1 100,0  
Рожнятівський  
Снятинський  
Тисменицький  
Тлумацький 148,6 124,1 83,5 24,5 16,5  


1Див. виноску до табл. на стор.2

  Начальник                                                                                                               О.Бліннікова

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *