Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Типові питання та відповіді щодо заповнення декларації

Типові питання та відповіді щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та особами, які претендують на зайняття цих посад
 

Типові питання та відповіді щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та особами, які претендують на зайняття цих посад
 
У зв’язку з надходженням численних запитів від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування області щодо заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення декларації, допомоги уникнення помилок, а також вирішення певних спірних питань, які можуть виникнути при заповненні та поданні декларації, сектором з питань запобігання та протидії корупції, відповідно до покладених на нього завдань, підготовлено у відповідності до чинного законодавства рекомендації для використання при заповненні декларації.
Як правильно заповнити декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру пропонуємо розглянути в контексті питання – відповідь.
 
Хто зобов’язаний подавати декларацію і куди подається декларація?
 
Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за
минулий рік (далі – декларація) подається особами, зазначеними у пункті 1 і підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії
корупції" (далі – Закон) за місцем роботи (служби).
Особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, до призначення або обрання на відповідну посаду подають декларацію за встановленою Законом формою до місця проходження майбутньої роботи (служби).
 
Які строки подання декларації?
 
Відповідно до вимог статті 12 ”Фінансовий контроль” Закону України ”Про засади
запобігання і протидії корупції” особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону (далі – декларант), зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію за минулий рік за формою, що
додається до цього Закону. Особи, які претендують на зайняття посади державного службовця, до призначення або обрання на відповідну посаду подають декларацію за встановленою
Законом формою під час подання заяви про прийом на роботу або про участь у конкурсі на зайняття посади державного службовця. Особи, які не мали можливості подати до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію за минулий рік через перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною, через тимчасову непрацездатність, перебування за межами України, під вартою, подають таку декларацію за звітний рік до 31 грудня. Особи, які не подали декларацію за минулий рік із зазначених причин і звільняються з цього місця роботи, зобов'язані подати таку декларацію до розірвання трудового договору.
 
Які основні вимоги до заповнення декларації?
 
Декларант заповнює декларацію власноручно чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору таким чином, що забезпечує вільне читання внесених відомостей.
 
Увага! Відомості, що зазначаються у позиціях 1 і 4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України) та у позиціях 2(місце проживання декларанта) та 23 – 34 (місцезнаходження об'єкта), є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають оприлюдненню (Примітка 7 додатку до Закону).Установою (організацією), де працює державний службовець (до якої поданадекларація), мають бути вжиті заходи для обмеження доступу до декларацій, а такожвстановлена система (способи) захисту для недопущення розголошення відомостей, щомістяться у декларації.
Увага! У полі "перерахованого у гривні" у позиціях 21 – 22 і полі "у тому числі за кордоном" у позиціях 45 – 64 зазначаються відомості за офіційним курсом гривні до відповідної іноземної валюти, установленим Національним банком України на день проведення фінансової операції.
При заповненні декларації за 2011 рік відомості про витрати (вклад/внесок) надаються з дня набрання чинності Законом України ”Про засади запобігання і протидії корупції”, тобто з 1 липня 2011 року (за ІІ півріччя 2011 року).
 
Увага! Поле "сума витрат (грн.) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування" у позиціях 23 – 28, 35 – 39 і поле "усього" у позиціях 46, 48, 50, 56 та 59заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по кожній із зазначених позицій у звітному році дорівнює або перевищує 150 тис. гривень.
Також слід звернути увагу, що особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця при поданні декларації до місця проходження майбутньої роботи (служби).відомості щодо витрат (вкладів/внесків) у декларації не зазначає. (Примітка 1 додатку до Закону). У разі відсутності окремих відомостей у відповідному полі ставиться прочерк. Відомості щодо фінансових сум заокруглюються до гривні.
 
Які відомості необхідно зазначати в першому розділі декларації?
 
У Розділі І. ”Загальні відомості” декларації державний службовець (далі -декларант) відображає загальні відомості щодо себе та членів сім'ї. Зокрема, у позиції 1 – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта громадянина України декларанта;
 
У разі, якщо декларантом у звітному році змінено прізвище, ім'я, по батькові,спочатку зазначається нове прізвище, ім'я, по батькові, а у дужках – попереднє прізвище, ім'я, по батькові.
Якщо декларант через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це 3відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті громадянина України, то у цьому випадку у позиції 1 декларації зазначається серія та номер паспорта громадянина України.

 

Детальніше можна ознайомитись за адресою в інтернеті:
http://nads.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=629026&cat_id=255108.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *