Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

У 2019 році Казначейство завершує три масштабні проекти:

запровадження нового Плану рахунків бухгалтерського обліку
в державному секторі;
перехід на використання міжнародного номеру IBAN органами
Казначейства;
централізація видатків місцевих бюджетів з подальшим закриттям
МФО на рівні областей.

Реалізація заходів реформи системи бухгалтерського обліку
та звітності в державному секторі розпочата в 2007 році. З 01.01.2020р.
у системі Казначейства запроваджується План рахунків бухгалтерського
обліку в державному секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів
України від 31.12.2013 № 1203 (далі – План рахунків № 1203),
План заходів із запровадження Плану рахунків бухгалтерського обліку
в державному секторі та національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в державному секторі затверджено наказом
Казначейства від 20.12.2016 №388 (у редакції наказу Казначейства
від 10.01.2019 №8).
Перехід на ведення бухгалтерського обліку про виконання бюджетів,
який здійснюється органами Казначейства, за новим Планом рахунків був
відтермінований, оскільки його запровадження потребувало розробки нового
або модернізації/адаптації діючого програмного забезпечення
для автоматизації процесів за Планом рахунків № 1203, в основі якого має
бути закладена нова бухгалтерська модель.
Згідно з наказом Казначейства від 10.01.2019 № 8 «Про внесення змін
до Плану заходів із запровадження Плану рахунків бухгалтерського обліку
в державному секторі та національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку в державному секторі» триває відповідне
Всеукраїнське тестування програмного забезпечення. У жовтні—листопаді
поточного року відбуватиметься дослідна експлуатація адаптованої облікової
системи АС «Є-Казна» та внутрішньої платіжної системи Казначейства до
Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі в частині
обліку видатків в Казначействі України.
Здійснюються заходи щодо реформування системи електронних
платежів, які реалізуються Національним банком України, і передбачають
запровадження міжнародного номеру банківського рахунка ІВАN.
Повномасштабний перехід на використання ІВАN банками України
передбачається здійснити з 12.01.2020р. відповідно до постанови правління
Національного банку України від 28.12.2018 №162 «Про запровадження
міжнародного номера банківського рахунку (ІВАН) в Україні» (із змінами).
Крім того, перехід органів Казначейства на План рахунків № 1203
пов’язаний із реалізацією одного з пріоритетних напрямів діяльності
Казначейства – оптимізації кількості учасників системи електронних
платежів Національного банку України шляхом подальшої централізації
інформаційних ресурсів Казначейства, реалізацію якого також планується
продовжити з 01.01.2020р.

Успішній реалізації переходу на використання міжнародного номеру
ІВАN має передувати підготовча робота:
здійснення організаційних заходів щодо інвентаризації рахунків
з метою підготовки їх перевідкриття та перенесення залишків;
інформаційно-роз’яснювальна робота серед органів місцевого
самоврядування, розпорядників/одержувачів бюджетних коштів стосовно відкриття рахунків за новим Планом рахунків у форматі ІВАN на єдиному
МФО;
забезпечення отримання від розпорядників/одержувачів бюджетних
коштів документів щодо закриття та відкриття рахунків відповідно
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах
Державної казначейської служби України, затвердженим наказом
Міністерства фінансів України від 22.06.2012 №758, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 18.08.2012 за № 1206/21518 (далі – Порядок
№ 758).
Розпорядники/одержувачі коштів місцевих бюджетів Донецької,
Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Луганської (усі – з 01.01.2019)
та Львівської (з 06.07.2019) областей здійснили перехід на централізовану
модель здійснення видатків місцевих бюджетів.
З 01.01.2020р. заплановано перехід на централізацію видатків
розпорядників/одержувачів коштів місцевих бюджетів 18 областей та
м. Києва. При переході на централізовану модель здійснення видатків
місцевих бюджетів усі процеси здійснюватимуться в автоматизованому
режимі. Цьому передуватиме активація потужностей серверного обладнання.
Невід’ємною частиною реалізації вищезазначених проектів
є інформаційно-роз’яснювальна робота з боку територіальних органів
Казначейства серед розпорядників/одержувачів бюджетних коштів та інших
клієнтів, зокрема щодо необхідності внесення змін до договорів на закупівлю
товарів, робіт і послуг (у т.ч. у разі необхідності — на розрахунково-касове
обслуговування) у зв’язку із переходом на новий план рахунків
бухгалтерського обліку, використанням міжнародного номеру ІВАN та
впровадженням централізованої моделі здійснення видатків місцевих
бюджетів.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *