Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 307/2013 Про заходи щодо забезпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади на відповідній території

З метою посилення відповідальності місцевих державних адміністрацій за здійснення виконавчої влади на відповідній території, забезпечення реалізації повноважень щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, додержання прав і свобод громадян, інших повноважень, наданих Конституцією та законами України, керуючись статтями 118 і 119 Конституції України, постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) підготувати та подати у тримісячний строк для внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради України законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації у повному обсязі завдань і повноважень місцевих державних адміністрацій, визначених Конституцією України, передбачивши, зокрема:

визначення механізму передачі місцевим державним адміністраціям повноважень органів виконавчої влади вищого рівня, у тому числі повноважень територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;

удосконалення механізму взаємодії центральних органів виконавчої влади з місцевими державними адміністраціями;

2) забезпечувати за результатами узагальнення інформації та щорічних звітів голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій про виконання місцевими державними адміністраціями покладених на них повноважень, суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне, інше становище на відповідній території та за результатами опрацювання поданих головами місцевих державних адміністрацій пропозицій підготовку і внесення в установленому порядку проектів актів щодо вдосконалення законодавства і практики його реалізації, системи державного управління;

3) затвердити у двомісячний строк порядок координації головами місцевих державних адміністрацій діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, забезпечення сприяння у виконанні покладених на ці органи завдань.

2. Міністрам, іншим керівникам центральних органів виконавчої влади:

1) визначати пріоритети роботи територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, утворених як структурні підрозділи апаратів міністерств (далі – територіальні органи центральних органів виконавчої влади), структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади, затверджувати плани роботи таких територіальних органів, структурних підрозділів за попереднім письмовим погодженням із головами відповідних місцевих державних адміністрацій;

2) забезпечувати:

надання міністерствами, центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інформації місцевим державним адміністраціям, необхідної для здійснення місцевими державними адміністраціями покладеного на них державного контролю;

виконання розпоряджень голів місцевих державних адміністрацій, прийнятих у межах їх компетенції, відповідними територіальними органами центральних органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

опублікування оголошень про проведення конкурсів на заміщення посад у територіальних органах центральних органів виконавчої влади у місцевих друкованих засобах масової інформації;

3) не допускати:

порушення вимог законодавства щодо погодження з головами місцевих державних адміністрацій призначення на посади керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, звільнення з посад керівників таких підприємств, установ, організацій і здійснення таких призначень, звільнень без одержання погодження голів місцевих державних адміністрацій;

фактів ігнорування вмотивованих подань голів місцевих державних адміністрацій про відповідність займаній посаді керівників, інших працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

призначень виконуючих обов'язки, тимчасово виконуючих обов'язки, покладення виконання обов'язків, тимчасового виконання обов'язків керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади, у разі якщо такі посади є вакантними;

4) попередньо погоджувати звільнення з посад керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, призначення на посади та звільнення з посад їх заступників, керівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади, та їх заступників з головами відповідних місцевих державних адміністрацій та не допускати звільнення з посад, здійснення зазначених призначень на посади без одержання таких погоджень;

5) здійснювати погодження призначення на посади, звільнення з посад стосовно керівників у територіальних органах центральних органів виконавчої влади, що утворені в містах обласного значення та як міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи, з головами обласних державних адміністрацій.

3. Головам місцевих державних адміністрацій:

1) забезпечувати:

дієву взаємодію з органами прокуратури, іншими правоохоронними органами у питаннях забезпечення на відповідній території виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади, забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян;

активізацію роботи підрозділів місцевих державних адміністрацій щодо виконання на відповідній території державних цільових програм, своєчасне інформування Кабінету Міністрів України, а також центральних органів виконавчої влади – державних замовників державних цільових програм стосовно проблем, що виникають у зв'язку з реалізацією таких програм, виникнення потреби щодо внесення до них змін;

посилення державного контролю, покладеного на місцеві державні адміністрації, у тому числі за збереженням і раціональним використанням державного майна, станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням зобов'язань перед бюджетом, за охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці, використанням та охороною земель, інших природних ресурсів, охороною пам'яток історії та культури; діяльністю забудовників, пов'язаною із залученням коштів фізичних та юридичних осіб;

2) додержуватись установлених строків розгляду питань про погодження призначення на посади керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, звільнення з посад керівників таких підприємств, установ і організацій;

3) розглядати питання про попереднє погодження звільнення з посад керівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, призначення на посади та звільнення з посад їх заступників, керівників структурних підрозділів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади, та їх заступників у двотижневий строк;

4) запровадити практику:

регулярного заслуховування колегіями місцевих державних адміністрацій інформації про роботу територіальних органів центральних органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів, що забезпечують реалізацію повноважень інших центральних органів виконавчої влади, про роботу підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади; розроблення та внесення в установленому порядку за результатами таких слухань пропозицій щодо вдосконалення діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади, їх структурних підрозділів, взаємодії таких органів, підрозділів, підприємств, установ та організацій з місцевими державними адміністраціями;

розгляду колегіями місцевих державних адміністрацій питань про відповідність займаній посаді керівників, інших працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, та порушення головами місцевих державних адміністрацій у встановленому порядку вмотивованих питань із цього приводу на підставі прийнятих колегією рішень.

4. Попередити голів місцевих державних адміністрацій про персональну відповідальність за забезпечення належного здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої влади в областях і районах, містах Києві та Севастополі.

5. Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій невідкладно подавати до Адміністрації Президента України інформацію про недодержання вимог статей 2 і 3 цього Указу для доповіді Президентові України.

6. Кабінету Міністрів України:

1) привести свої рішення у відповідність із цим Указом;

2) забезпечити приведення актів міністерств, інших органів виконавчої влади у відповідність із цим Указом.

7. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

24 травня 2013 року

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *