Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Відпустка під час карантину: право чи обов’язок?

На період запровадження карантину одним із варіантів організації роботи працівника є надання йому відпустки. Однак при цьому не всі роботодавці дотримуються вимог законодавства.
Перш за все нагадаємо, що надання відпусток регламентовано Кодексом законів України про працю (далі – КЗпП) та Законом України «Про відпустки» (далі – Закон про відпустки).

Згідно з трудовим законодавством кожен працівник має право на відпустку, яка може бути оплачуваною (щорічна, додаткова, соціальна) та без збереження заробітної плати.

Відпустка без збереження заробітної плати під час дії карантину
Будь-який працівник за згодою із роботодавцем може отримати відпустку без збереження заробітної плати відповідно вимог ст. 26 Закону про відпустки.

В обов’язковому порядку на період оголошення карантину відпустка без збереження заробітної плати надається ЗА БАЖАННЯМ матері (або батьку дитини, бабусі, дідусю чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, усиновлювачу, опікуну, одному із прийомних батьків чи батьків-вихователів), для догляду за дитиною віком до 14 років.

Загальний термін, на який може надаватися відпустка без збереження заробітної плати є 15 календарних днів на рік.

Однак, у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» до трудового законодавства були внесені зміни.

Важливим нюансом є те, що на період карантину термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати НЕ включається у загальний строк (15 днів). При цьому, якщо період карантину буде продовжено, то така відпустка може бути продовжена та надаватися на такий період, на який буде запроваджено режим карантину.

Таким чином, працівник за власним бажанням та за згодою із роботодавцем може отримати відпустку без збереження заробітної плати на весь час дії карантину.

В інший період (по завершенню карантину) у разі особистої потреби (за сімейними обставинами) працівник може скористатися такою відпусткою на строк до 15 календарних днів у рік.

Що потрібно зробити для того, щоб піти у відпустку без збереження заробітної плати під час карантину?
Дана відпустка надається працівнику виключно на підставі його особистої заяви. В заяві слід зазначити «у зв’язку із запровадженням карантину», а також зробити посилання на постанову Кабінету Міністрів України, за якою вводиться карантин (Постанова КМУ від 11.03.2020 р. № 211).

Працівники, які мають дітей до 14 років, також надають копію свідоцтва про народження дитини.

Важливо! Надання працівнику відпустки без збереження заробітної плати за виключною ініціативою роботодавця законодавством про працю не передбачено. Якщо працівник відмовляється написати заяву про надання йому відпустки без збереження заробітної плати, то роботодавець не має права примушувати його до цього.

Щорічна основна відпустка під час карантину
Чинним законодавством не заборонено надання працівнику щорічної відпустки за угодою сторін під час карантину на весь час або частково.

Водночас статтею 80 КЗпП України щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом.

Таким чином, у разі наявності у працівника невикористаних днів щорічної відпустки, за його бажанням (на підставі особистої заяви) та за згодою роботодавця може бути надана щорічна основна або додаткова відпустка, а також інші оплачувані відпустки, передбачені законодавством (відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину ˗ особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, додаткова відпустка окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності тощо).

Роз’яснення надано фахівцями Івано-Франківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *