Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Внесені зміни до Податкового кодексу для полегшення умов започаткування та ведення бізнесу

З 1 січня 2014 року набере чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податківта удосконалення деяких положень» від 24.10.2013 р. №657– VІІ, який значно полегшить умови започаткування та ведення бізнесу.


З 1 січня 2014 року набере чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податківта удосконалення деяких положень» від 24.10.2013 р. №657– VІІ, який значно полегшить умови започаткування та ведення бізнесу.
Зновогорокуновозареєстрованийсуб’єктгосподарюванняможебутидобровільнозареєстрованийплатникомПДВчиєдиногоподаткуодразупісляйогодержавноїреєстраціївавтоматичномурежимібезвідвідуванняоргануМіндоходів. Реєстраціюновозареєстрованогосуб’єктагосподарюванняплатникомєдиногоподаткуорганМіндоходівповиненпровестипротягом2 робочихднівздняотриманнязаявивідтакогосуб’єктаабовіддержреєстратора, аплатникомПДВ– збажаногодня, зазначеногоплатникомуйогозаяві, абопротягом5 робочихдніввіддатинадходженнязаяви, якщовнійнезазначенобажанийдень.
Скороченотермінповідомленнябанкамиподатковихорганівпровідкриттяабозакриттярахунківплатниківподатківз3 робочихднівдонепізнішеніжнанаступнийробочийденьзднявідкриттяабозакриттярахунків.
Свідоцтвоплатникаподаткунадоданувартістьтаєдиногоподаткубудезаміненовипискоюзреєструплатниківподаткунадоданувартістьтареєструплатниківєдиногоподатку. Реєстритакихплатниківбудутьрозміщенінавеб-сайтіМіндоходів, зякихможнабудеотриматиінформаціюякпровласнуреєстраціюплатникомподатків, такіпросвогоконтрагента. Данінацьомусайтібудутьоновлюватисящодня.
ВитягизреєструплатниківПДВабоєдиногоподаткуплатникможеотриматибезкоштовнозаподаноюзаявоюдооргануМіндоходів. ВитягнадаєтьсяорганомМіндоходівпротягомдвохробочихднів, щонастаютьзаднемотриманнятакогозапиту. Витягдієдовнесеннязміндореєстру. Припроведенніперевірокпосадовіособиконтролюючогоорганунемаютьправавимагатиуплатникаподатківотримувативитягізвідповідногореєструпровзяттятакогоплатникаподатківнаоблік.
Обов'язокплатникаподатківповідомлятиконтролюючиморганампрозміниусвоїхданихбудескасовано, адержавніустановибудутьсамостійноотримуватинеобхіднівідомостівЄдиномуреєстріюридичнихосібтафізичнихосіб- підприємців.
Мораторійнаштрафнісанкціїзанеподанняабопорушеннятермінуподанняфізичнимиособамидоконтролюючихорганіввідомостейпрозмінуданих, яківносятьсядоДержреєструфізичнихосіб- платниківподатків, продовженоз01.01.2014 р. до01.01.2016 р.
Анулюванняреєстраціїплатникаєдиногоподаткуможездійснюватисяуразінаявностіподатковогоборгунакожнепершечисломісяцяпротягом2 кварталівпідряд.
Прицьому, уразіанулюванняреєстраціїплатникаєдиногоподаткузарішеннямподатковихорганів, суб'єктгосподарюванняможезновуперейтинаспрощенусистемуоподаткуванняпіслязакінченнячотирьохпослідовнихкварталів.
Зобов'язковихреквізитівподатковоїнакладноївиключенономерідатумитноїдекларації, тобтотакіреквізитивподатковійнакладнійнебудутьзаповнюватися.
УразіненаданняпокупцюподатковоїнакладноїабопорушенняпорядкуїїзаповненнятареєстраціївЄдиномуреєстріпродавецьмаєправоподатискаргунаконтрагентапротягом60 календарнихднів, наступнихзаграничнимтерміномподанняподатковоїдеклараціїзазвітнийперіод, вякомуненаданоподатковунакладнуабопорушенопорядокїїзаповненнячиреєстрації.
Штрафнісанкціїзапомилкивподатковомурозрахункузаформою№1-ДФнебудутьзастосовуватисяувипадках, якщотакіпомилкинепризвелидонеправильноговизначенняподатковогозобов’язаннязподаткунадоходифізичнихосіб.
Заповнюватибудь-якузвітністьзатимчасовимитапостійнимиподатковимирізницямиідокладатиїїдоподатковоїзвітності- виключнеправо, анеобов'язокплатникаподатку.
Внесенотакожнизкуіншихзмін.
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *