Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Заяву на отримання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам можна подати не пізніше 31 грудня 2020 року

Одноразова матеріальна допомога надається застрахованим особам, які є найманими працівниками суб’єктів господарювання, робота яких тимчасово зупинена внаслідок обмежувальних заходів та фізичним особам – підприємцям, економічна діяльність яких тимчасово зупинена та яка відповідає переліку основних видів економічної діяльності, стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи. Допомога складає 8000 гривень та буде зарахована на гривневий рахунок застрахованої особи.

Про це інформують в головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області.

Для отримання такої допомоги необхідно подати заяву не пізніше 31 грудня в електронному вигляді через додаток «ДІЯ». У заяві обов’язково необхідно зазначити:

– прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) особи, її дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

– адреса місця проживання;

– підтвердження відповідності застрахованої особи положенням цього Закону;

– номер банківського рахунка для виплати одноразової матеріальної допомоги – за стандартом IBAN.

Інформація, зазначена у заяві про виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, перевірятиметься програмними засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг на підставі відомостей, що обробляються у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про страхувальників та застрахованих осіб, а результати такої перевірки передаватимуться Міністерству цифрової трансформації України.

Перерахування коштів для виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам здійснюватиметься Пенсійним фондом за списками на виплату, наданими Міністерством цифрової трансформації України, в межах сум, які надійшли від головного розпорядника відповідної бюджетної програми, не пізніше наступного операційного дня після їх надходження.

Пенсійний фонд направлятиме списки на виплату одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам уповноваженому Кабінетом Міністрів України банку для проведення платежів, який перераховуватиме кошти застрахованим особам не пізніше наступного операційного дня після їх надходження.

Виплата одноразової матеріальної допомоги застрахованій особі проводитиметься уповноваженим банком на банківський рахунок (у форматі IBAN), зазначений у заяві застрахованої особи.

Суми невиплаченої одноразової матеріальної допомоги до кінця бюджетного року будуть повернуті до Державного бюджету України.

Звертаємо увагу, що застраховані особи несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої для отримання одноразової матеріальної допомоги.

Так, у разі виявлення недостовірних відомостей, наданих застрахованою особою, на підставі яких було виплачено одноразову матеріальну допомогу, що впливають на право застрахованої особи на її одержання, сума одноразової матеріальної допомоги підлягає поверненню застрахованою особою Пенсійному фонду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Не повернуті добровільно суми, підлягають стягненню на підставі рішення про відшкодування одноразової матеріальної допомоги, яке видається територіальним органом Пенсійного фонду та є виконавчим документом.

Порядок подання та форма заяви про виплату одноразової матеріальної допомоги, порядок формування та перевірки відомостей, а також порядок перерахування та строки надання одноразової матеріальної допомоги, її повернення та стягнення у разі подання застрахованою особою недостовірних даних затверджено Постановою КМУ від 09.12.2020 року № 1233.

Одноразова матеріальна допомога застрахованим особам не надається:

1) найманим працівникам:

– які на дату звернення працюють у суб’єкта господарювання, що не нарахував єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за третій квартал 2020 року;

– які працюють у суб’єкта господарювання, основний вид економічної діяльності якого на 31 жовтня 2020 року не відносився до Переліку видів економічної діяльності;

– які працюють у суб’єкта господарювання за сумісництвом;

– середня заробітна плата яких перевищує 30 тисяч гривень на місяць. При цьому для обчислення середньої заробітної плати враховуються усі місяці третього кварталу 2020 року;

2) фізичним особам – підприємцям, які є застрахованими особами:

державна реєстрація яких на дату набрання чинності цим Законом становить менше трьох місяців;

які на дату набрання чинності цим Законом сплатили у 2020 році єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе менше ніж за три місяці;

основний вид економічної діяльності яких на 31 жовтня 2020 року не відносився до Переліку видів економічної діяльності;

які є найманими працівниками та фізичними особами – підприємцями одночасно;

підприємницька діяльність яких на дату набрання чинності цим Законом, за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, припинена.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *