Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Оголошення

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ  проєкту розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації   «Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету»

 

 

Проєкт розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації

 

«Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету»

 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення з 16 квітня 2024 року на офіційному веб-сайті Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації у розділі «Регуляторна політика» проєкту розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації «Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету», що повинне посприяти вирішенню проблем щодо безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни, та визначити середню вартість ритуальних послуг для відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни та аналізу його регуляторного впливу.

 

Зауваження та пропозиції до проєкту розпорядження прийматимуться впродовж одного місяця (до 16.05.2024) з дня оприлюднення цього повідомлення у письмовому або електронному вигляді за адресою:

78400 м. Надвірна

майдан Шевченка, 3

тел. 2 65 27

е-mail: uszn@nadrda.gov.ua

Управління соціального захисту населення

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу проєкту розпорядження

 «Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету»

 

 1. Визначення та проблеми, яку передбачається розвязати шляхом державного регулювання.

Проблемою, на вирішення якої спрямована дія данного розпорядження, є необхідність виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», та з метою визначення середньої вартості ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності.

Необхідність встановлення середньої вартості ритуальних послуг зумовлена зміною тарифів на дані послуги.

 

 1. Цілі державного регулювання.

Основна ціль зазначеного проєкту розпорядження – це визначення середньої вартості ритуадьних послуг, необхідної для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб  з інвалідністю внаслідок війни, що є підставою для проведення відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни організації, яка здійснює поховання.

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

У ситуації, що склалася не передбачено альтернативних способів досягнення позначених цілей, крім затвердження вартості окремих видів ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, розпорядженням районної державної адміністрації.

На сьогоднішній день відсутній регуляторний акт, яким встановлена вартість ритуальних послуг, тому вирішити дану проблему можна лише його прийняттям.

      

 1. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Механізмом розв’язання проблеми є вирішення середньої вартості ритуальних послуг.

Розпорядження передбачає здійснення відшкодування витрат на поховання померлих учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни ритуальній службі, яка дійснює поховання, шляхом надання розрахунку та акту звірки виконаних робіт до органів соціального захисту населення сільських, селищних чи міських рад територіальних громад району.

Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації.

 

 1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття розпорядження «Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету» дасть змогу встановити середню ціну на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного поховання померлих учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб  з інвалідністю внаслідок війни.

З прийняттям проєкту розпорядження вартість ритуальних послуг, визначених для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни, не перевищуватиме середню ціну на відповідні ритуальні послуги, що склалися в районі, тим самим буде досягнуто ефективне використання бюджетних коштів, прозорість та дотримання принципу соціальної справедливості.

Головним зовнішнім фактором, що може негативно вплинути на дію регуляторного акта, є посилення інфляційних процесів у державі, що може привести до росту цін на ритуальні послуги.

 

 1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Дане розпорядження буде сприяти ефективному використанню бюджетних коштів на безоплатне поховання померлих учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни, реалізації гарантій та прав громадян на соціальний  захист згідно з чинним законодавством, шляхом отримання громадянином безоплатних ритуальних послуг. Визначення очікуваних результатів прийняття цього регуляторного акта проводиться із застосуванням методу аналізу вигод та витрат:

Витрати Вигоди
Сфера інтересів держави
Витрати на відшкодування поховання

учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб  з інвалідністю внаслідок війни

Реалізація державної політики у сфері

соціального захисту учасників бойових дій, постраждалих учасників       Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Субєкти господарювання
Не очікується Збільшення надходження коштів, зайнятість працівників організацій
Сфера інтересів громадян
Моральні та деякі матеріальні витрати

під час ритуалу поховання

Економія власних коштів при проведенні поховання померлих учасників бойових дій, постраждалих  учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

Таким чином, при незначних затратах вигоду має населення, витрати несе тільки держава.

 

 1. Обгрунтування строку дії регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акту – безстрокове. При потребі будуть внесені зміни у разі змін у чинному законодавстві України та середньої вартості, що склалася в районі на ритуальні послуги.

 

 1. Показники результативності акта.

Основний показник результативності дії регуляторного акта – вартість ритуальних послуг, визначених для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Показниками результативності дії регуляторного акту є:

– кількість учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта;

– кількість звернень щодо безоплатного поховання.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Для визначення значень показників результативності данного регуляторного акта планується використання виключно статистичних даних шляхом підрахунку кількості укладених договорів між ритуальною службою і фізичними особами про надання ритуальних послуг.

Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб приймаються протягом 1 місяця від дня опублікування проєкту розпорядження та аналізу його регуляторного впливу в письмовому виді за адресою м. Надвірна, майдан Шевченка, 3, управління соціального захисту населення Надвірнянської районної державної адміністрації.

 

 

Начальник управління

соціального захисту населення

Надвірнянської районної

державної адміністрації                                                                   Іван ГУРМАК

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації
«Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету»

 1. Мета

Метою прийняття розпорядження є цільове використання коштів обласного бюджету на оплату витрат пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю в наслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності в Надвірнянському районі.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Прийняття цього розпорядження зумовлене необхідністю визначення середньої ціни на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю в наслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності в Надвірнянському районі.

 1. Основні положення проєкту акту

Визначення середньої ціни на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю в наслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності в Надвірнянському районі.

 1. Правові аспекти

Проєкт розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації приймається на підставі частини першої статті 6, підпункту 1 частини першої статті 23, частин першої та шостої статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 11 грудня 2023 року № 526 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності, на 2023-2026 роки», зареєстрованого в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 12 грудня 2023 року за № 1074/4.

 1. Фінансово – економічне обґрунтування

Реалізація цього розпорядження не потребує додаткових фінансових затрат.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт розпорядження не потребує погодженню з заінтересованими особами. Підлягає державній реєстрації у в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

 1. Оцінка відповідності

У проєкті розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації. Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проєкту розпорядження врегулює питання визначення середньої ціни на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю в наслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності в Надвірнянському районі.

Реалізація проєкту розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації не матиме негативного впливу на розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Начальник управління соціального

захисту населення Надвірнянської

районної державної адміністрації                                                  Іван ГУРМАК

«_____»__________2024р.

 

 

 

проєкт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету

 

Відповідно до частини першої статті 6, пунктів 1, 3 частини першої статті 23, частин першої та шостої статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини першої статті 4 та частини першої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу», указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 11 грудня 2023 року № 526 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності на 2023-2026 роки», зареєстрованого в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 12 грудня 2023 року за № 153/489, з метою цільового використання коштів обласного бюджету на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності в Надвірнянському районі,

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

 1. Затвердити середню ціну ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності, що додається.

 

 1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Надвірнянської районної державної адміністрації від 25 лютого 2019 року № 52 «Про затвердження середньої ціни на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції в Івано-Франківській області 15 березня 2019 року за № 24/1571.

 

 1. Середня ціна ритуальних послуг визначена по Надвірнянському районі, яка склалася станом на 01 січня 2024 року, відповідно до поданої територіальними громадами району інформації про середню ціну ритуальних послуг у територіальній громаді.

 

 1. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції з дня його офіційного опублікування.

 

 1. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – управління соціального захисту населення Надвірнянської районної державної адміністрації (І.Гурмак).

 

 1. 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Надвірнянської районної державної адміністрації Л. Свідрак.

 

 

Голова районної державної

адміністрації – начальник

районної військової адміністрації                         Петро ХМЕЛЬОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження Надвірнянської районної військової адміністрації

 

від __________ № ______

 

СЕРЕДНЯ ЦІНА

ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних з похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності

 

№п/н  

Вид ритуальних послуг

Середня ціна на ритуальні послуги у територіальних громадах району, грн  

Середня ціна по району, грн

 

 

 

 

 

 

 

Ворох-тян-ська ТГ                                                                                                                                                                                                                                     

Деля-тин-ська ТГ Лан-чин-ська ТГ Над-вірнян-ська ТГ Пасіч-нянська ТГ Пере-ріслян-ська ТГ Поля-ницька ТГ Ярем-чан-

ська ТГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Надання труни 4333,00 6000,00 6500,00 8000,00 5800,00 6600,00 6205,00
2 Надання вінка похоронного з траурною стрічкою (з написом чи без нього) 1016,00 633,00 1100,00 1200,00 1200,00 650,00 966,00
3 Надання транспортних послуг 1200,00 1200,00
4 Копання могили

(вручну/

технікою,

4000,00 6000,00 4750,00 745,00

 

 

3874,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
опускання труни, закопування могили) в літній період  
5 Копання могили (вручну/

технікою, опускання труни, закопування могили) в зимовий період

4000,00 6000,00 4750,00 1304,00 4014,00
Всього влітку 9349,00 12633,00 13550,00 9945,00 7000,00 7250,00 12245,00
Всього взимку 9349,00 12633,00 13550,00 10504,00 7000,00 7250,00 12385,00

 

 

Начальник управління

соціального захисту населення

Надвірнянської районної

державної адміністрації                                                                                                                                        Іван ГУРМАК

 

Військовий коледж сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут оголошує про набір курсантів на навчальний період 2024-2026 роки

Денна форма навчання

(Військовий коледж сержантського складу ВІТІ імені Героїв Крут)

Оголошується набір для підготовки військових фахівців (схема підготовки “курсант”) на денну форму навчання за рахунок видатків державного бюджету (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

Передфахова вища освіта фаховий молодший бакалавр
Галузі знань Спеціальність (спеціалізація) підготовки
12 Інформаційні технології 122 Комп’ютерні науки

(Експлуатація та ремонт військових засобів обчислювальної техніки)

17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації 172 Електронні комунікації та радіотехніка

(Експлуатація та ремонт військових засобів зв’язку)

 

Нормативний термін навчання: 2 роки

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів)

1. Українська мова.

2. Математика, або Іноземна мова, або Історія України,або географія, або фізика

Вступники, які вступають на навчання до Військового інституту на денну форму навчання, крім надання сертифікату (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти або складання вступних екзаменів з конкурсних предметів, обов’язково проходять психологічне обстеження, оцінку рівня фізичної підготовки та медичний огляд військово-лікарською комісією.

Детальну інформацію дивіться:

Правила Прийому до Військового коледжу сержантського складу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації у 2024 році. (Проєкт)

 Додаток 1. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання за освітньо-професійним ступенем фахової передвищої освіти «Фаховий молодший бакалавр»

 Додаток 2. Перелік конкурсних предметів результатів зовнішнього незалежного оцінювання Українського центру оцінювання якості освіти для вступу на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

 Додаток 3. Вимоги до індивідуальних психологічних якостей кандидатів на навчання для вступу на освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр

 Додаток 4. Вимоги до рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання для вступу на освітньо-професійний ступінь фахової передвищої освіти фаховий молодший бакалавр

 Додаток 5. Медичний огляд кандидатів на навчання до Військового коледжу

 Додаток 6. Таблиця переведення тестових балів національного мультипредметного тесту до шкали 100-200

 

Додаткову інформацію про підготовку та вступ до Військового інституту телекомунікацій та інформатизації можна отримати електронною поштою за адресою:

vitivstup@viti.edu.ua

vitivstup@ukr.net

Самовільне спалювання листя та сухої трави – поза законом

Щороку навесні починається сезон паління листя, сухої трави та інших рослинних решток. Люди, які палять суху траву, завжди переконані, що цим вони покращують врожайність. Це твердження – міф.

Коли спалюється сухостій, то гине вся мікрофлора, що зазвичай бере участь у важливих біологічних процесах. Земляний родючий покрив, на якому спалюють траву, відновлюється лише через 5-6 років. Окрім того, в середовище викидаються речовини, що виділяються в процесі горіння та є шкідливими для органів дихання. Як бачимо на практиці дані діяння призводять до великої біди та завдають великої шкоди довкіллю, здоров’ю людини.

 

Спалювання рослинних залишків суворо заборонене

Не допускається спалювання промислових та побутових відходів, які є джерелами забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами та речовинами з неприємним запахом або іншого шкідливого впливу, на території підприємств, установ, організацій і населених пунктів. Але є виняток – коли це здійснюється з використанням спеціальних установок при додержанні вимог, встановлених законодавством про охорону атмосферного повітря (стаття 20 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»).

Відповідно до Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, прибудинкова територія повинна постійно утримуватися в чистоті, систематично очищатися від сміття, тари, опалого листя. Спалювання всіх видів відходів на даній території домоволодінь і в сміттєзбірниках забороняється.

Відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 № 105, на об’єктах благоустрою зеленого  господарства, зокрема забороняється:

вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;

спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки.

Спалювати листя категорично забороняється.

Листя, подрібнені гілки деревини рослин і трав’янисті рештки квітково-декоративних рослин та скошених газонних трав необхідно вивозити на спеціальні полігони або на відведені майданчики на підприємствах зеленого господарства для приготування компостів, садових земель та інших органічних добрив.

Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється заборонено також випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу (у тому числі проводити сільськогосподарські пали) (Правила пожежної безпеки в лісах України, затверджені  наказом Державного комітету лісового господарства України від 27.12.2004 № 278).

 

Адміністративна відповідальність: штраф до 30,6 тис. грн

13 квітня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря та знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу», яким зокрема внесено зміни до статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП).

Відтепер штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах складає:

– для громадян: від 90 до 270 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1530 – 4590 грн.);

– для посадових осіб: від 270 до 900 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (4590 – 15300 грн.).

Штраф за знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі складає:

– для громадян: від 270 до 900 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (4590 – 15300 грн.);

– для посадових осіб: від 630 до 1800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (10710 – 30600 грн.).

Відповідно до статті 77-1 КУпАП штраф за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, складає:

– для громадян: 180 – 360 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (3060 – 6120 грн.);

– для посадових осіб: 900 – 1260 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (15300 – 21420 грн.).

Штраф за вищевказані дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, складає:

– для громадян: 360-720 неоподаткованих мінімумів доходів громадян  (6120 – 12240 грн.);

– для посадових осіб: 1260 – 1800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (21420 – 30600 грн.).

 

Кримінальна відповідальність: можна потратити за грати до 10 років

Згідно зі статтею 245 Кримінального кодексу України знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом караються:

 • – штрафом від 5400 до 9000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (91800 до 153000 грн.);

– або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років;

– або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки караються:

– позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років.

Тому, завжди перебуваючи у лісі чи в полі, дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки. Адже одна іскра може спричинити масштабні пожежі.

Інформація для громадського обговорення

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці
впливу на довкілля
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА
КОМПАНІЯ “ЕНЕРГОАТОМ” 24584661
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
1. Інформація про суб’єкта господарювання.
Україна, 01032, місто Київ, вул.Назарівська, будинок 3
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.
Планована діяльність, її характеристика.
Планована діяльність полягає у спорудженні енергоблоків № 5 і № 6 на майданчику
Хмельницької АЕС із застосуванням технічних характеристик реакторної установки типу АР1000
компанії Westinghouse Electric Company з метою подальшої експлуатації та вироблення
електроенергії. Установка AP1000 – це перевірений реактор покоління III + з пасивними
системами безпеки, модульної стандартної конструкції, високою працездатністю і здатністю
відстежувати навантаження, ліцензована Комісією з ядерного регулювання США.
Технічна альтернатива 1.
Планована діяльність представляє собою будівництво енергоблоків №5, 6 з реакторною
установкою АР1000 на майданчику Хмельницької АЕС та здійснюється відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.01.2023 № 52-р «Про організаційні заходи щодо
будівництва енергоблоків Хмельницької АЕС» і «Меморандуму про взаєморозуміння» між ДП
«НАЕК «Енергоатом» та Westinghouse Electric Company, підписаного 31.08.2021, тому технічна
альтернатива не розглядається.
Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива не розглядається.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Хмельницька обл. Шепетівський р-н Нетішин
3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.
Хмельницька, Рівненська, Житомирська, Вінницька, Тернопільська, Чернівецька, ІваноФранківська, Волинська, Київська.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Рівненська обл., Вараський р-н, Вараш, .
В рамках ОВД розглядається можливість розміщення нових енергоблоків АР1000 на
майданчику Рівненської АЕС.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Миколаївська обл., Вознесенський р-н, Южноукраїнськ, .
В рамках ОВД розглядається можливість розміщення нових енергоблоків АР1000 на
майданчику Південноукраїнської АЕС.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Соціально-економічним обґрунтуванням діяльності від провадження планованої діяльності є
посилення енергетичної незалежності держави, забезпечення населення та промисловості
електричною та тепловою енергією. Реалізація проекту має загальнонаціональне значення,
передбачає залучення великої кількості місцевих підрядних організацій, що забезпечить
створення нових робочих місць, завантаження виробничих потужностей та економічний
розвиток країни. У процесі здійснення діяльності плануються витрати на соціальний розвиток
регіону у розмірі до 10 відсотків від вартості проєкту будівництва енергоблоків.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).
Будівництво енергоблоків № 5, 6 на майданчику Хмельницької АЕС одиничною електричною
потужністю близько 1100 МВт, тепловою потужністю – 3400 МВт. Прийнято рішення про
застосування реакторної установки типу АР1000 покоління III+, із системами пасивної безпеки,
ліцензованої Комісією з ядерного регулювання США. Установка AP1000 є двоконтурним
реактором з водою під тиском (PWR). Проектний термін експлуатації – 60 років. Площа
майданчику проектування енергоблоків № 5, 6 на майданчику Хмельницької АЕС складає – 51,1
га, площа забудови – 158,2 тис. м2.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
У зв’язку з тим, що технічна альтернатива не розглядається, екологічні обмеження відсутні.
щодо технічної альтернативи 2.
Технічна альтернатива не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1.
Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно законодавства
України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів антропогенного навантаження
на природне середовище, санітарних нормативів, радіаційних регламентів тощо.
щодо територіальної альтернативи 2.
Аналогічно до планованої діяльності за територіальною альтернативою 1.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1.
У зв’язку з тим, що технічна альтернатива не розглядається, необхідна еколого-інженерна
підготовка і захист території відсутні.
щодо технічної альтернативи 2.
Технічна альтернатива не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1.
Розглядається, що будівництво енергоблоків виконується на проммайданчику діючої АЕС,
містобудівні обмеження не вимагаються. При проєктуванні буде реалізовано систему глибокоешелонованого захисту, що сприяє збереженню функцій систем важливих для безпеки, та
дотримання ядерної та радіаційної безпеки. Будівництво енергоблоків здійснюватимуться з
дотриманням вимог природоохоронного законодавства. З метою максимального скорочення
шкідливого впливу на довкілля, проєктом передбачаються основні технологічні рішення та
захисні заходи, що гарантують у процесі будівництва охорону довкілля: – заходи для збереження
природних ресурсів (збереження і раціональне використання земельних, водних, енергетичних,
паливних ресурсів, повторне використання ресурсів); – архітектурно-будівельні та планувальні
рішення; – заходи щодо мінімізації радіаційного впливу на довкілля; – заходи для мінімізації
нерадіаційного впливу на довкілля; – системи моніторингу стану довкілля: o система контролю
радіаційної обстановки на майданчику АЕС, у СЗЗ та ЗС; o системи спостережень за станом
атмосферного повітря; o системи спостережень за станом поверхневих та підземних вод; o
моніторинг поверхневих вод (теплового впливу, радіонуклідного забруднення); o система
спостережень за геологічними процесами і станом ґрунтів; o система спостережень за станом
основ будівель і споруд на майданчику АЕС.
щодо територіальної альтернативи 2.
Аналогічно до планованої діяльності за територіальною альтернативою 1.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1.
У зв’язку з тим, що технічна альтернатива не розглядається, сфера, джерела та види
можливого впливу на довкілля відсутні.
щодо технічної альтернативи 2.
Технічна альтернатива не розглядається.
щодо територіальної альтернативи 1.
Сфера охоплення оцінки на майданчику філії «ВП РАЕС» та майданчику філії «ВП ПАЕС»: –
атмосферне повітря; – водні ресурси (підземні, поверхневі); – клімат і мікроклімат; – геологічне
середовище; – земельні ресурси, ґрунти; – рослинний і тваринний світ; – об’єкти природнозаповідного фонду.
щодо територіальної альтернативи 2.
Аналогічно до планованої діяльності за територіальною альтернативою 1.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів,
які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).
Перша категорія
2 Теплові електростанції Теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для
виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше з
використанням органічного палива, атомні електростанції та інші ядерні реактори, включаючи
будівництво, виведення (зняття) з експлуатації таких електростанцій або реакторів (крім
дослідницьких установок для виробництва і конверсії ядерного палива та сировини для
одержання вторинного ядерного палива, матеріалів, що діляться та відтворюються, потужність
яких не перевищує 1 кіловат постійного теплового навантаження);”
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому
числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав,
довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених
держав).
Суміжні держави, довкілля яких потенційно може зазнати негативного транскордонного
впливу: Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Австрія. З усіх видів транскордонного
впливу скільки-небудь значимим може вважатися тільки радіаційний. При нормальних умовах
будівництва і експлуатації радіаційний вплив на населення та навколишнє середовище суміжних
держав прогнозується таким, яким можна знехтувати у порівнянні з існуючими фоновими
впливами. Оцінки наслідків транскордонного переносу радіоактивності для максимальної
проектної аварії і запроектних аварій, будуть проведені за допомогою мезомасштабної моделі
атмосферного переносу радіонуклідів.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до
звіту з ОВД, визначений ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23
травня 2017 року.
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і,
отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової
інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного
впливу, іншої інформації;
надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на
довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для
участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії
розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на
довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше
25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у
громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки
впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі
відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення
звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на
довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та
розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в
Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм
підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати
частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до
звіту з оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде
Закон України
(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається Верховна Рада України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля,
необхідно надсилати до
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України , 03035, м. Київ, вул.
Митрополита Василя Липківського, 35, OVD@mepr.gov.ua, (044) 206-31-40, (044) 206-31-50,
Заступник директора Департаменту екологічної оцінки, начальник відділу оцінки впливу на
довкілля Грицак Олена Анатоліївна.
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)
{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}

Розпочато прийом творів на літературний конкурс імені Олени Теліги та Олега Ольжича

Розпочато прийом творів на Всеукраїнський літературний конкурс імені Олени Теліги та Олега Ольжича «Тільки тим дана перемога, хто у болі сміятись зміг!». Конкурс засновано Жіночим товариством імені Ольги Басараб та Олени Теліги, Організацією українських націоналістів за підтримки Державного комітету телебачення і радіомовлення України. Конкурс проводиться щороку. (більше…)

Інформація для жителів тимчасово окупованого Криму, які хочуть навчатися у дитячо-юнацькій спортивній школі

За результатами робочої наради, що відбулася в Міністерстві молоді та спорту України за участю Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та громадської організації «Федерація спортивної боротьби АР Крим», розроблено інфографіку «Інформація для жителів тимчасово окупованого Криму, які хочуть навчатися у дитячо-юнацькій спортивній школі».

Щодо стипендіальної програми в Сеульському університеті для державних службовців

Інформуємо, що мерія м. Сеул (Республіка Корея) та Сеульський університет оголосили про набір учасників за стипендіальною програмою 2024 року на отримання ступеня магістра міського управління та планування для державних службовців з інших країн.

Термін програми: 7 серпня 2024 року – серпень 2026 року (25 місяців). Претенденти на участь у програмі обов’язково мають бути державними службовцями з досвідом роботи від трьох років, віком до 40 років.   Обов’язковими умовами участі є вільне володіння англійською мовою та відповідність вимогам, представлених в брошурі навчальної програми (додається).

Для участі у програмі необхідно подати заявку до 14 березня 2024 року за посиланням: https://isus.uos.ac.kr/isus/iudp/iudp_agree.do?epTicket=LOG

Детальніше щодо процесу подання заявки можна ознайомитися за посиланням: https://isus.uos.ac.kr/korNotice/view.do?list_id=50018CA1&seq=99&sort=1&pageIndex=1&searchCnd=&searchWrd=&viewAuth=Y&writeAuth=N&x=1&y=1&w=5&epTicket=LOG

Контакти для отримання більш детальної інформації: muap@office.uos.ac.kr

Віртуальна виставка українських експортерів «Ukraine Exports 2024»

Відповідно до інформації Надзвичайного і Повноважного Посла України в державі Кувейт Олександра Балануци 04-07.03.2024 відбудеться віртуальна виставка українських експортерів «Ukraine Exports 2024», цільовою аудиторією якої будуть бізнесові кола Кувейту, держав Затоки (GCC) та Близького Сходу.

(більше…)

Де на Прикарпатті можна записатися до штурмових бригад «Гвардії наступу»?

В області триває запис до 8-ми бригад «Гвардії наступу»: «Сталевий кордон», «Червона калина», «Лють», «Рубіж», «Спартан», «Кара-Даг», «Буревій», «Азов». Вони мають зміцнити українські сили під час майбутнього наступу та звільненні територій від ворога.

(більше…)

Прикарпатські вибухотехніки продовжують знешкоджувати ворожі боєприпаси

Майже тисячу вибухонебезпечних предметів – від артилерійських снарядів різних калібрів до ракет та авіабомб -виявили поліцейські вибохотехніки лише за півтора тижні. Вони успішно проводять розмінування на звільнених від окупації територіях. Всі боєприпаси вилучають та знешкоджують у спеціально відведених місцях. (більше…)