Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Держслужбовцям збільшать зарплати

       За словами В’ячеслава Толкованова, новий закон вста­новлює мінімальний оклад держслужбовця на рівні 2 мінімальних зарплат – 2294 грн. Певні зрушення відбудуться й у пенсійному забезпеченні цієї категорії. Як зазначив В. Толкова­нов, уряд доручив Міністерству со­ціальної політики розробити від­повідні пропозиції щодо перегля­ду пенсій державних службовців. З метою ефективної модернізації державної служби створено низку підзаконних актів, які врегулюють такі важливі питання, як мотива­ція проходження державної служ­би, надання службового житла, відшкодування витрат у зв’язку з відкликанням держслужбовця з відпуст­ки для виконання службо­вих завдань тощо.
            З урахуванням нових завдань, визначених Ука­зом Президента України від 1 лютого 2012 року «Про Стратегію держав­ної кадрової політики на 2012-2020 роки«, відбулося
дур управління людськими ресур­сами, посилення інституційної спроможності, а також упрова­дження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні державною службою.
            Проведена модернізація систе­ми професійного навчання з ура­хуванням Концепції реформуван­ня системи підвищення кваліфіка­ції держслужбовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад. «Уперше з 2004 року, – наголосив В. Толкова­нов, – Нацдержслужбою спільно з Міносвіти проведено комплексну роботу щодо оновлення галузевого стандарту вищої освіти з підготов­ки магістрів за спеціальністю «державна служба« галузі знань «Державне управління«. Також за­безпечено обов’язкове підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції 82625 держ­службовців та посадових осіб міс­цевого самоврядування».

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *