Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Day: Квітень 16, 2024

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ  проєкту розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації   «Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету»

 

 

Проєкт розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації

 

«Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету»

 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляємо про оприлюднення з 16 квітня 2024 року на офіційному веб-сайті Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації у розділі «Регуляторна політика» проєкту розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації «Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету», що повинне посприяти вирішенню проблем щодо безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни, та визначити середню вартість ритуальних послуг для відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни та аналізу його регуляторного впливу.

 

Зауваження та пропозиції до проєкту розпорядження прийматимуться впродовж одного місяця (до 16.05.2024) з дня оприлюднення цього повідомлення у письмовому або електронному вигляді за адресою:

78400 м. Надвірна

майдан Шевченка, 3

тел. 2 65 27

е-mail: uszn@nadrda.gov.ua

Управління соціального захисту населення

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу проєкту розпорядження

 «Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету»

 

 1. Визначення та проблеми, яку передбачається розвязати шляхом державного регулювання.

Проблемою, на вирішення якої спрямована дія данного розпорядження, є необхідність виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», та з метою визначення середньої вартості ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності.

Необхідність встановлення середньої вартості ритуальних послуг зумовлена зміною тарифів на дані послуги.

 

 1. Цілі державного регулювання.

Основна ціль зазначеного проєкту розпорядження – це визначення середньої вартості ритуадьних послуг, необхідної для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб  з інвалідністю внаслідок війни, що є підставою для проведення відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни організації, яка здійснює поховання.

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

У ситуації, що склалася не передбачено альтернативних способів досягнення позначених цілей, крім затвердження вартості окремих видів ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, розпорядженням районної державної адміністрації.

На сьогоднішній день відсутній регуляторний акт, яким встановлена вартість ритуальних послуг, тому вирішити дану проблему можна лише його прийняттям.

      

 1. Механізм та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Механізмом розв’язання проблеми є вирішення середньої вартості ритуальних послуг.

Розпорядження передбачає здійснення відшкодування витрат на поховання померлих учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни ритуальній службі, яка дійснює поховання, шляхом надання розрахунку та акту звірки виконаних робіт до органів соціального захисту населення сільських, селищних чи міських рад територіальних громад району.

Акт доводиться до відома суб’єктів відносин через засоби масової інформації.

 

 1. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття розпорядження «Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету» дасть змогу встановити середню ціну на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного поховання померлих учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб  з інвалідністю внаслідок війни.

З прийняттям проєкту розпорядження вартість ритуальних послуг, визначених для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни, не перевищуватиме середню ціну на відповідні ритуальні послуги, що склалися в районі, тим самим буде досягнуто ефективне використання бюджетних коштів, прозорість та дотримання принципу соціальної справедливості.

Головним зовнішнім фактором, що може негативно вплинути на дію регуляторного акта, є посилення інфляційних процесів у державі, що може привести до росту цін на ритуальні послуги.

 

 1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат.

Дане розпорядження буде сприяти ефективному використанню бюджетних коштів на безоплатне поховання померлих учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни, реалізації гарантій та прав громадян на соціальний  захист згідно з чинним законодавством, шляхом отримання громадянином безоплатних ритуальних послуг. Визначення очікуваних результатів прийняття цього регуляторного акта проводиться із застосуванням методу аналізу вигод та витрат:

Витрати Вигоди
Сфера інтересів держави
Витрати на відшкодування поховання

учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб  з інвалідністю внаслідок війни

Реалізація державної політики у сфері

соціального захисту учасників бойових дій, постраждалих учасників       Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни

Субєкти господарювання
Не очікується Збільшення надходження коштів, зайнятість працівників організацій
Сфера інтересів громадян
Моральні та деякі матеріальні витрати

під час ритуалу поховання

Економія власних коштів при проведенні поховання померлих учасників бойових дій, постраждалих  учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни

 

Таким чином, при незначних затратах вигоду має населення, витрати несе тільки держава.

 

 1. Обгрунтування строку дії регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акту – безстрокове. При потребі будуть внесені зміни у разі змін у чинному законодавстві України та середньої вартості, що склалася в районі на ритуальні послуги.

 

 1. Показники результативності акта.

Основний показник результативності дії регуляторного акта – вартість ритуальних послуг, визначених для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Показниками результативності дії регуляторного акту є:

– кількість учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та осіб з інвалідністю внаслідок війни;

– рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта;

– кількість звернень щодо безоплатного поховання.

 

 1. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Для визначення значень показників результативності данного регуляторного акта планується використання виключно статистичних даних шляхом підрахунку кількості укладених договорів між ритуальною службою і фізичними особами про надання ритуальних послуг.

Зауваження та пропозиції від фізичних і юридичних осіб приймаються протягом 1 місяця від дня опублікування проєкту розпорядження та аналізу його регуляторного впливу в письмовому виді за адресою м. Надвірна, майдан Шевченка, 3, управління соціального захисту населення Надвірнянської районної державної адміністрації.

 

 

Начальник управління

соціального захисту населення

Надвірнянської районної

державної адміністрації                                                                   Іван ГУРМАК

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації
«Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету»

 1. Мета

Метою прийняття розпорядження є цільове використання коштів обласного бюджету на оплату витрат пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю в наслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності в Надвірнянському районі.

 1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Прийняття цього розпорядження зумовлене необхідністю визначення середньої ціни на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю в наслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності в Надвірнянському районі.

 1. Основні положення проєкту акту

Визначення середньої ціни на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю в наслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності в Надвірнянському районі.

 1. Правові аспекти

Проєкт розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації приймається на підставі частини першої статті 6, підпункту 1 частини першої статті 23, частин першої та шостої статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу», постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 11 грудня 2023 року № 526 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності, на 2023-2026 роки», зареєстрованого в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 12 грудня 2023 року за № 1074/4.

 1. Фінансово – економічне обґрунтування

Реалізація цього розпорядження не потребує додаткових фінансових затрат.

 1. Позиція заінтересованих сторін

Проєкт розпорядження не потребує погодженню з заінтересованими особами. Підлягає державній реєстрації у в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції.

 1. Оцінка відповідності

У проєкті розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; створюють підстави для дискримінації. Громадська антикорупційна, громадська антидискримінаційна та громадська гендерно-правова експертизи не проводилися.

 1. Прогноз результатів

Прийняття проєкту розпорядження врегулює питання визначення середньої ціни на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю в наслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності в Надвірнянському районі.

Реалізація проєкту розпорядження Надвірнянської районної державної (військової) адміністрації не матиме негативного впливу на розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.

Начальник управління соціального

захисту населення Надвірнянської

районної державної адміністрації                                                  Іван ГУРМАК

«_____»__________2024р.

 

 

 

проєкт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про затвердження середньої ціни ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності за рахунок коштів обласного бюджету

 

Відповідно до частини першої статті 6, пунктів 1, 3 частини першої статті 23, частин першої та шостої статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», частини першої статті 4 та частини першої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу», указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 року № 1445 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни», розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 11 грудня 2023 року № 526 «Про затвердження Порядку використання коштів обласного бюджету на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності на 2023-2026 роки», зареєстрованого в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 12 грудня 2023 року за № 153/489, з метою цільового використання коштів обласного бюджету на оплату витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності в Надвірнянському районі,

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

 1. Затвердити середню ціну ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних із похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності, що додається.

 

 1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Надвірнянської районної державної адміністрації від 25 лютого 2019 року № 52 «Про затвердження середньої ціни на ритуальні послуги для забезпечення безоплатного поховання учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни», зареєстроване в Головному територіальному управлінні юстиції в Івано-Франківській області 15 березня 2019 року за № 24/1571.

 

 1. Середня ціна ритуальних послуг визначена по Надвірнянському районі, яка склалася станом на 01 січня 2024 року, відповідно до поданої територіальними громадами району інформації про середню ціну ритуальних послуг у територіальній громаді.

 

 1. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції з дня його офіційного опублікування.

 

 1. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – управління соціального захисту населення Надвірнянської районної державної адміністрації (І.Гурмак).

 

 1. 6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Надвірнянської районної державної адміністрації Л. Свідрак.

 

 

Голова районної державної

адміністрації – начальник

районної військової адміністрації                         Петро ХМЕЛЬОВСЬКИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Розпорядження Надвірнянської районної військової адміністрації

 

від __________ № ______

 

СЕРЕДНЯ ЦІНА

ритуальних послуг для відшкодування витрат, пов’язаних з похованням учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та постраждалих учасників Революції Гідності

 

№п/н  

Вид ритуальних послуг

Середня ціна на ритуальні послуги у територіальних громадах району, грн  

Середня ціна по району, грн

 

 

 

 

 

 

 

Ворох-тян-ська ТГ                                                                                                                                                                                                                                     

Деля-тин-ська ТГ Лан-чин-ська ТГ Над-вірнян-ська ТГ Пасіч-нянська ТГ Пере-ріслян-ська ТГ Поля-ницька ТГ Ярем-чан-

ська ТГ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Надання труни 4333,00 6000,00 6500,00 8000,00 5800,00 6600,00 6205,00
2 Надання вінка похоронного з траурною стрічкою (з написом чи без нього) 1016,00 633,00 1100,00 1200,00 1200,00 650,00 966,00
3 Надання транспортних послуг 1200,00 1200,00
4 Копання могили

(вручну/

технікою,

4000,00 6000,00 4750,00 745,00

 

 

3874,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
опускання труни, закопування могили) в літній період  
5 Копання могили (вручну/

технікою, опускання труни, закопування могили) в зимовий період

4000,00 6000,00 4750,00 1304,00 4014,00
Всього влітку 9349,00 12633,00 13550,00 9945,00 7000,00 7250,00 12245,00
Всього взимку 9349,00 12633,00 13550,00 10504,00 7000,00 7250,00 12385,00

 

 

Начальник управління

соціального захисту населення

Надвірнянської районної

державної адміністрації                                                                                                                                        Іван ГУРМАК

 

Держмистецтв приймає пропозиції на здобуття стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2024 рік


На виконання Указу Президента України від 27.09.2011 № 928 «Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва» Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти оголошує прийом конкурсних пропозицій на здобуття стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва на 2024 рік.

На здобуття стипендії висуваються громадяни України віком від 14 до 35 років – майстри народного мистецтва, творчість яких сприяє розвитку традиційного народного мистецтва на основі досвіду попередніх поколінь майстрів.

Пропозиції вносяться обласними, Київською міською державною адміністрацією, Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Національною спілкою майстрів народного мистецтва України, іншими творчими спілками, громадськими організаціями у сфері культури, закладами культури і закладами освіти сфери культури.

Документи на здобуття стипендій подаються до 28 червня 2024 року на електронну пошту n.bielousova@arts.org.ua

Претенденти на здобуття стипендій відбираються Комісією з питань призначення стипендій Президента України для молодих майстрів народного мистецтва, до якої входять незалежні фахівці у сфері декоративно-прикладного мистецтва. Відбір кандидатів проходить за наступними критеріями:

 • володіння художніми техніками народного мистецтва;
 • використання у творчості української орнаментики, традиційних технік та технологій народної творчості, художньо-мистецьких прийомів, що спираються на досвід багатьох поколінь майстрів традиційного народного мистецтва;
 • використання у творчості традиційного народного інструментарію, природних матеріалів та вітчизняної сировини;
 • участь у всеукраїнських виставках народного мистецтва, художніх симпозіумах, етномистецьких святах тощо;
 • участь у заходах з відродження, розвитку та популяризації традиційного народного мистецтва.

Виплата стипендій проводиться щомісяця протягом року, розмір якої становить для:

 • учнів професійно-технічних навчальних закладів – 600 гривень на місяць;
 • студентів коледжів, технікумів (училищ) – 800 гривень на місяць;
 • студентів університетів, академій, інститутів – 1000 гривень на місяць.

Для осіб віком до 35 років, які не є учнями професійно-технічних або студентами вищих навчальних закладів, стипендії призначаються у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

«Ваш фінансовий рахунок додано»: кіберполіція попереджає про шахрайську схему


Зловмисники розповсюджують через месенджер WhatsApp повідомлення про додавання фінансового рахунку та надходження на нього великих сум коштів. Повідомлення містять посилання на підконтрольні аферистам вебсайти, при переході за якими система просить авторизуватись та ввести платіжні дані.

Відповідну інформацію зловмисники можуть використовувати для доступу до онлайн-банкінгу жертв та спустошувати їх рахунки.

Кіберполіція нагадує, як не стати жертвами фішингових шахраїв:

 •  не переходьте за невідомими і підозрілими посиланнями;
 •  не вводьте на таких сайтах персональну інформацію та дані банківських карток;
 •  ігноруйте повідомлення від незнайомців, надісланих в sms-повідомленнях, месенджерах, електронних листах, а також телефонні дзвінки, у яких вам повідомляється про великі виграші;
 •  блокуйте користувачів, які надсилають вам такі повідомлення, а також подайте скаргу до модераторів відповідного месенджера.

Програма з навчання та працевлаштування для ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин


Український ветеранський фонд оголошує прийом заявок на участь у програмі з навчання та працевлаштування “Разом” – унікальному проєкті для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує НЕК “Укренерго” – NPC Ukrenergo спільно з Український ветеранський фонд за підтримки Lobby X, Veteran Hub та Israel Trauma Coalition in UA.

Під час навчання відібрані кандидати й кандидатки з нуля опанують професію електромонтера / електромонтерки з обслуговування підстанцій. Проживання, харчування, проїзд – за кошти НЕК “Укренерго”.

Навчання триватиме 20 тижнів:

3 тижні – теорія професії на базі корпоративного навчального центру НЕК «Укренерго» поблизу м. Вінниці;

17 тижнів – практика безпосередньо на робочому місці на визначених об’єктах НЕК «Укренерго» у девʼяти регіонах України.

Учасникам навчання гарантують постійне офіційне працевлаштування (за умови успішного проходження програми підготовки), офіційну заробітну плату, додаткові премії, виплати та соціальні гарантії.

З-поміж інших переваг участі у навчальному проєкті “Разом” – програма юридичної та психологічної підтримки для ветеранів та ветеранок, програми з навчання та розвитку персоналу.

Детальна інформація про програму, вимоги до кандидатів та реєстрація для участі.

Збір анкет учасників триває до 19 квітня, оголошення результатів відбору – до 1 травня, початок навчання – в травні 2024 року.

Заповнюйте анкету та ставайте частиною великої команди!

з 1 квітня діти загиблих добровольців отримують підвищену соціальну допомогу


Вперші дні повномасштабного наступу добровольці не думали про “оформлення свого статусу”.

Герої ставали до зброї, щоб захистити свій дім, родину та країну. Багато в чому завдячуючи їхньому подвигу, ми досі називаємося Україною.

На жаль, цей подвиг вартував життів декого з них.

І, на жаль, через правову невизначеність до 1 квітня 2024 діти загиблих добровольців, які не були оформлені до складу добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), отримували нижчі виплати, ніж діти загиблих Захисників та Захисниць України.

Щоб відновити справедливість, у березні Уряд прийняв рішення про збільшення розмірів адресної допомоги дітям загиблих Захисників-добровольців, які не входили до складу ДФТГ.

Відтепер вони отримуватимуть  державну соціальну допомогу підвищеного розміру.

З 1 квітня її розмір підвищено з 2361 грн до  7800 грн на одну неповнолітню дитину та до 6100 грн – на кожну, якщо в сім’ї двоє і більше дітей. Виплата у таких розмірах буде здійснюватися щомісячно.

Підвищення відбулось автоматично, тож не потребує додаткових звернень та оформлення.

«Шахеди» в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Кілька підсумків за цей день.

Провів Ставку. Дві теми ключові зараз – фронт та енергетика.

Була доповідь Головкома Сирського. Щодо тих напрямків, де найбільш гаряче.

Окрема увага – боям за Часів Яр, боям на Покровському напрямку, на Куп’янському.

Я вдячний кожному солдату та командиру, усім нашим підрозділам, які захищають наші позиції та роблять усе, щоб стабілізувати ситуацію.

Міністр оборони України Умєров доповів щодо реалізації контрактів на постачання снарядів і дронів, а також РЕБ.

Була сьогодні на Ставці окрема й детальна розмова про застосування РЕБ, про захист критичної інфраструктури. Це стосується, зокрема, енергетики – того, що захищене, і того, що було, на жаль, захищене недостатньо. Будуть відповідні висновки.

Розібрали необхідні дії з відновлення генерації та ключових енергообʼєктів.

Була доповідь також про стан захисту критичної інфраструктури в районах поблизу фронту та в прикордонні.

Дві важливі доповіді розвідок – керівника Служби зовнішньої розвідки Іващенка та керівника ГУР Буданова – щодо російських дій навесні та влітку. Того, до чого ми повинні бути готовими – у всіх форматах можливих ворожих дій. Очевидно, що божевілля в Кремлі досі сильне, окупант спробує посилити штурмові дії, наступальні. Будемо відповідати.

Провів сьогодні й наради щодо нашої роботи з партнерами найближчими тижнями. Як і раніше, першим пріоритетом будуть ППО та зброя для наших воїнів на передовій. І так само першим пріоритетом залишиться для нас і консолідація партнерів, єдність світу.

Зараз увесь світ побачив по діях союзників у небі Ізраїлю та сусідніх країн, якою справді ефективною може бути єдність у захисті від терору, якщо в основі єдності – достатня політична воля. Разом діяли Ізраїль, Америка, Британія, Франція та Йорданія. Максимально ефективно.

Разом вони не допустили, щоб терор узяв гору. І разом працюють – із багатьма іншими, – щоб не було й подальшої ескалації.

Ізраїль не є членом НАТО, і не треба було нічого такого, як активація 5-ї статті.

І ніхто не виявився втягнутим у війну. Вони просто допомогли захистити життя.

«Шахеди» в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу. Балістика всюди б’є однаково, якщо її не збити.

Небо Європи могло б уже давно отримати саме такий захист, який потрібен, якби так само й Україна мала схожу повну підтримку партнерів у збитті дронів і ракет.

Терор має програвати всюди й повністю, а не десь більше, а десь менше.

Я дякую всім у світі – кожному лідеру, кожній державі, які справді допомагають нам із ППО, із необхідними ракетами для захисту неба, які тренують наших хлопців на F-16. Усе це працює й надалі працюватиме на захист життя. Але ми бачимо зараз, як єдність може спрацювати справді на сто відсотків і як майже сто відсотків «шахедів» і ракет можуть бути збиті. Ми будемо говорити з партнерами про це.

Ще одне. Сьогодні з візитом в Україні міністр закордонних справ Норвегії. Зустрівся з ним. Подякував за справді вагому та принципову підтримку України. Наші команди завершили переговори з Норвегією щодо двосторонньої безпекової угоди – будемо готувати підписання з лідером Норвегії. А також працюємо зараз над розширенням оборонної співпраці, зокрема над тим, щоб посилити нашу ППО. Ми цінуємо й те, що Норвегія надає Україні довгострокову фінансову підтримку – усі форми стійкості важливі в час війни.

Дякую кожному у світі, хто з Україною! Дякую всім, хто має достатню рішучість, щоб дійсно перемагати терор!

Дякую всім в Україні, хто б’ється та працює заради нашої перемоги.

Слава Україні!