Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ДПІ у Надвірнянському районі інформує

Рубіж у півмільярда гривень подоланийу Надвірнянському районі
Завдяки сумлінному ставленню платників до сплати податків у ДПІ у Надвірнянському районі забезпечено надходження до  зведеного бюджету за 11 місяців 2015 року в сумі 510,1 млн. гривень, що перевищує минулорічні показники на 106,9 млн. гривень.

Рубіж у півмільярда гривень подоланийу Надвірнянському районі
Завдяки сумлінному ставленню платників до сплати податків у ДПІ у Надвірнянському районі забезпечено надходження до  зведеного бюджету за 11 місяців 2015 року в сумі 510,1 млн. гривень, що перевищує минулорічні показники на 106,9 млн. гривень.
УДержавний бюджет надійшло більш як 404млн.гривень, що майже на 98млн.гривень перевищує надходження за аналогічний період минулого року. При цьому надходження до Державного бюджету припадають на :
– плату за користування надрами– 333,2 млн.грн або 82,5%;
– податок з доходів фізичних осіб – 22,9 млн грн. або 5,7%;
-збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності-16,3 млн.грн. або 4,0% ;
– військовий збір – 8,7 млн.грн або 2,2%
 «Тільки спільна робота платників податків та працівників податкової служби дає позитивний результат по стабілізації соціально-економічного положення району і збільшенню надходжень до бюджетів усіх рівнів»,-відмітила заступник начальника Оксана Пліщук.
 
Надходження до місцевих бюджетів платниками Надвірнянськогорайону перевищило 106,1мільйони гривень
Від платників податків, які перебувають на обліку в ДПІ у Надвірнянському районі, до місцевих бюджетів всіх рівнів за 11місяців 2015 року надійшло 106131,9тис.грн.
В порівнянні з відповідним періодом 2014 року надходження збільшились на 9232,4тис.грн., або на 9,5 відс. Зокрема, за рахунок плати за землю – на 4717,9тис.грн., єдиного податку – на 524,3тис.грн. (в т. ч. за рахунок єдиного податку сільськогосподарських товаровиробників на 103,4тис.грн.), акцизного податку на 9 027,1тис.грн.
Зауважимо, 64,6відс. в надходженнях до місцевого бюджету у січні – листопаді2015 року займає  податок на доходи фізичних осіб. Його до бюджету мобілізовано 68618,7тис.грн
З плати за землю до бюджету забезпечено надходження в сумі 10379,1тис.грн.
З єдиного податку  до бюджету мобілізовано 7055,7тис.грн., в т.ч. по єдиному податку 4 групи (сільськогосподарських товаровиробників) надходження складають  111,4тис.грн.
По акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до бюджету надійшло 9 027,1 тис.грн.
Навіть у складних економічних умовах надходження до бюджетів мають стабільний характер та такі високі показники надходжень до бюджетів досягнуті покращенню сервісного обслуговування представників бізнесу та добровільній сплаті податків.
 
 
 
Перерахуйте єдиний внесок виходячи з нового розміру.
У зв’язку з прийняттям Закону України від 17 вересня 2015 року № 704-VШ «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» з 1 вересня підвищено  розмір мінімальної заробітної плати, який становить 1378 гривень та, відповідно розмір максимальної величини, з якої справляється єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  заробітної плати –  23 426 гривень.
          До мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.
          Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.
          Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску –  максимальна сума доходу застрахованої особи, то дорівнює сімнадцяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.
          Роботодавці нараховують єдиний внесок на суму нарахованої кожній застрахованій особі зарплати за видами виплат, які включають основну й додаткову заробітну плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі у натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці».
          Якщо база нарахування єдиного внеску (крім винагороди за цивільно-правовими договорами) не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та ставки єдиного внеску, встановленої для відповідної категорії платника.
          Умовою застосування зазначеної норми є перебування найманого працівника у трудових відносинах повний календарний місяць.
          Якщо підприємством за період з 1 вересня 2015 року було здійснено нарахування єдиного внеску виходячи з мінімальної заробітної плати, що становила 1218 грн, таке підприємство повинно здійснити донарахування єдиного внеску виходячи з мінімальної заробітної плати, що становить з 1 вересня 2015 року 1378 гривень.
          Також необхідно провести перерахунок максимальної величини бази нарахування при розрахунку єдиного внеску на суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, оплати відпускних, період яких більше одного місяця, та нарахування проводились до 01.09.2015  року.
          Отже, за період з 1 вересня 2015 року платники повинні здійснити перерахунок нарахованих сум єдиного внеску та відобразити такі суми у звітності з єдиного внеску за жовтень-грудень 2015 року.
          У разі здійснення платниками перерахунку єдиного внеску, пов’язаного із зміною розміру мінімальної заробітної плати та розміру максимальної величини, з якої справляється єдиний внесок, передбачених Законом № 704, штрафні санкції за донарахування платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску фіскальним органом не застосовуються.
          Детальніше з  листом ДФС України від 27.10.2015 р. № 3947/7/99-99-17-03-01-17 «Про організацію роботи щодо єдиного внеску» можна ознайомитися на сайті ДФС України.
 
У разі наявності податкового боргу контролюючий орган має право анулювати реєстрацію платника єдиного податку
Відповідно до пункту 299.10 статті 299 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу.
Однією із підстав анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу є несплата протягом двох послідовних кварталів податкового боргу, що  виник у платника єдиного податку.
Таким чином, платник єдиного податку, у якого виник податковий борг у поточному кварталі, протягом наступних двох кварталів має можливість сплатити цей податковий борг. У разі його несплати такому платнику податків анулюється реєстрація в останній день другого із двох послідовних кварталів.
Згідно з статтею 299 Кодексу у разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених главою І «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» Розділу ХІV Кодексу, анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.
 
Фіскальною службою спрощено процес електронного звітування
ДФС спрощено процес укладання Договорів, надісланих в електронній формі, а саме, починаючи з 25 листопада 2015 року, платником податків укладається один Договір з територіальним органом ДФС за основним місцем обліку. До Договору додаються посилені сертифікати відкритих ключів.
Нагадаємо, що договір про визнання електронних документів укладається відповідно до положень Порядку підготовки та подання податкової звітності в електронному вигляді, яка надсилається засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженого наказом ДПА України від 10.04.2008 № 233, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 16.04.2008 за № 320/15011.
Додатково інформуємо про запровадження нового електронного сервісу управління ЕЦП.
Такий сервіс надає можливість керівнику вносити до системи подання документів в електронному вигляді інформацію щодо сертифікатів відповідальних осіб та самостійно визначити термін, на який відповідальній особі надається право підпису податкових документів (в межах строку дії сертифікату такої відповідальної особи). Також в повідомленні може бути надана інформація щодо нового сертифіката керівника (до закінчення строку дії попереднього сертифікату) або бухгалтера.
Для формування та подання платниками інформації щодо ЕЦП в електронному вигляді до автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» розроблено новий електронний формат Повідомлення. До Повідомлення додаються сертифікати відповідальних осіб, зазначених у Повідомленні, та таке Повідомлення підписується ЕЦП цих відповідальних осіб. Сформоване Повідомлення обов’язково підписується керівником електронним цифровим підписом, сертифікат якого на момент отримання Повідомлення вже наявний у системі подання документів в електронному вигляді як діючий сертифікат керівника платника податків.
 
Касові апарати без електронної касової стрічки у 2016 році застосовувати не можна
1 січня 2016 року завершується перехідний адаптаційний період для заміни чи доопрацювання касової техніки на таку, що формує електронну контрольну касову стрічку.
Відтак, застосування РРО, що не забезпечує подання електронними каналами зв’язку копій розрахункових документів та фіскальних звітних чеків з нового року заборонено.
Така законодавча вимога випливає з пункту 8 розділу II «Прикінцеві положення» Закону № 265 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», де передбачено, що з 1 січня 2015 року дозволяється первинна реєстрація лише реєстраторів  розрахункових операцій, які створюють контрольну стрічку в електронній формі, та електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг), реєстраторів розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, що мають аналогічну функцію.
Однак, законодавець передбачив, що  до 1 січня 2016 року дозволяється використання електронних контрольно – касових апаратів, введених в експлуатацію до 1 січня 2015 року, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді та подають до органів доходів і зборів по дротових або бездротових каналах зв'язку тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, яка міститься в їх фіскальній пам'яті, і при цьому не подають електронних копій розрахункових документів.
Відповідно до норм цього закону, електронні контрольно-касові апарати, що подають до фіскальних органів тільки інформацію про обсяг розрахункових операцій (Z-звіти), можна було використовувати до 1 липня 2015 року.
Разом з тим, законом дозволено не застосовувати штрафні санкції до тих суб’єктів господарювання, які до вказаної дати уклали договори про придбання і налаштування касової техніки, що передбачає передачу каналами електронного зв’язку звітної інформації. Але вже з 1 січня 2016 року фахівці ДФС матимуть право застосовувати штрафи до тих підприємців, котрі не подбали про належне доопрацювання РРО.
Отож, у представників бізнесу залишається лише 4 тижні для того, щоб придбати касовий апарат, або доопрацювати наявний для електронної передачі звітної інформації.
Нагадаємо, що Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»  та Законом України від 01 липня 2015 року № 569-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій» внесено зміни до Податкового кодексу України  і, зокрема, Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
Податковий календар на грудень 2015 року
ДПІ у Надвірнянському районі повідомляє, що
 14 грудня останній день подання
звіту про фактичні витрати на виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
 15 грудня останній день подання:
– звіту про використання РРО та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за листопад (форма №ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку;
– довідки про використані розрахункові книжки за листопад 
 16 грудня останній день подання
заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2016 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік
 18 грудня останній день сплати
авансового внеску з єдиного податку за грудень 2015 року платниками, віднесеними до першої та другої груп 21 грудня останній день подання:
– податкової декларації з ПДВ за листопад платниками, в яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю;
– звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма №Д4 (місячна)) за листопад; 
– заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з I кварталу  2016 року; 
– декларації акцизного податку за листопад;  
– податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за листопад платниками, які обрали місячний період для звітування, та за нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі у листопаді;  
– податкової декларації зі збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності за листопад; 
 сплати:
– доплати (за потреби) податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби після реалізації тютюнової продукції*;
– єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування роботодавцями за листопад (крім гірничих підприємств);
 *Увага! Виробники тютюнових виробів здійснюють авансову сплату акцизного податку при придбанні марок акцизного податку в сумі, розрахованій з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм Податкового кодексу України  (п.п.222.1.2 п. 222.1 ст. 222 Кодексу)
 
Чи є обов’язковим отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість?
Законом України від 24 жовтня 2013 року № 657-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень» скасовано такі документи, як свідоцтво про реєстрацію особи платником податку на додану вартість та свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, та надано право платникам податку на додану вартість за їх запитом отримувати витяги із реєстру платників податку на додану вартість в контролюючих органах.
Оскільки отримання витягів з реєстру платників податку на додану вартість не є обов’язковим для платників, контролюючі органи не мають підстав вимагати їх у платників.
Підтвердженням факту реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності платником податку на додану вартість є наявність інформації про таку реєстрацію на офіційному веб – порталі ДФС, яка оновлюється щоденно.
Відповідні роз’яснення надані в листі Міндоходів від 17.01.2014 № 1094/7/99-99-19-04-02-17 «Про окремі зміни в законодавстві».
З цим та іншими роз’ясненнями можна ознайомитися уЗагальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДФС України (дане роз’яснення у категорії 101.01.02).
 

 
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *