Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Новий закон “Про громадські об’єднання”

19 квітня 2012 р. набрав чинності Закон України «Про громадські об'єднання», прийнятий Верховною Радою України 22 березня цього ж року. Він буде введений в дію з початку 2013 р.
Відповідно до цього закону громадське об'єднання організаційно-правовою формою може утворюватись як громадська організація або громадська спілка, засно­вниками яких є фізичні та юридичні особи приватного права.

19 квітня 2012 р. набрав чинності Закон України «Про громадські об'єднання», прийнятий Верховною Радою України 22 березня цього ж року. Він буде введений в дію з початку 2013 р.
Відповідно до цього закону громадське об'єднання організаційно-правовою формою може утворюватись як громадська організація або громадська спілка, засно­вниками яких є фізичні та юридичні особи приватного права.
За нормами нового закону громадське об'єднання може здійснювати свою діяльність як із статусом юридичної особи, так і без такого статусу. Засновниками його можуть бути 2 особи.
Слід зазначити, що громадським об'єднанням нада­но право і можливості діяти на всій території держави незалежно від місця та рівня їх реєстрації
(хоча як це відбуватиметься на практиці відповіді в законі поки що нема). Якщо вони створені зі статусом юридичної особи і Статутом передбачено здійснення підприємницької ді­яльності, це право може реалізовуватися безпосередньо об'єднанням.
Нововведенням є те, що у разі неподання відповід­них документів для первинної реєстрації громадського об'єднання, яка є відтепер безкоштовною, протягом 60 днів з дня утворення, воно вважається не утвореним. Оплата справляється у випадку внесення змін до статуту, видачі дублікату оригіналу свідоцтва про реєстрацій чи статуту.
Скорочено термін реєстрації громадських об’єднань до 7 днів та вказано перелік документів для реєстрації. Також в законі зазначено підстави, які можуть бути при­чиною відмови в реєстрації або відправлення документів на доопрацювання.      
Передбачено такий вид припинення громадського об'єднання, що має статус юридичної особи, як реорга­нізація шляхом приєднання його до іншого об'єднання аналогічного статусу. Перевірка статусу громадського об'єднання здійснюватиметься виключно на відповідність Конституції та прийнятому Закону України «Прoгромадські об'єднання», а не підзаконним нормативнім актам.
Розширено також перелік відомостей, які мають бути у статуті, зокрема, порядок оскарження рішень,дій,бездіяльності керівних органів об'єднання та розгляду скарг.
Важливо, що відповідно до п.4 Розділу V «Перехідні та прикінцеві положення" закону, статути (положення) громадських організацій, спілок мають бути приведені відповідність із новим законом протягом 5 років з введення його в дію.       
 
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *