Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Про районний бюджет на 2013 рік

УКРАЇНА

Івано-Франківська область

Надвірнянська районна рада

шостого скликання
(сімнадцята сесія)

УКРАЇНА

Івано-Франківська область

Надвірнянська районна рада

шостого скликання
(сімнадцята сесія)
                                                                                   

Р І Ш Е Н Н Я

 
від 27.12.2012 № 380-17/2012

м. Надвірна

 
Про районний бюджет
на 2013 рік
 
 
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна  рада
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів районного  бюджету на 2013 рік у сумі 486734,4 тис. гривень,  у тому числі:
відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» обсяг дотації вирівнювання – у сумі 210271,9 тис. гривень,  субвенцій з державного бюджету – у сумі 217878,6 тис. гривень та субвенцій з обласного бюджету – у сумі 8606,0 тис. грн..
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 481748,0 тис. гривень, спеціального фонду бюджету – 4986,4 тис. гривень (додаток 1).
2. Установити, що у 2013 році до доходів загального фонду районного бюджету  належать:
1) доходи місцевих бюджетів, що визначені статтями 64 – 66 та частиною першою статті 69 Бюджетного кодексу України;
2) трансферти, що надаються з Державного бюджету України районному бюджету (крім субвенцій, визначених пунктом 3 цього рішення);
3) субвенції з інших місцевих бюджетів;
4) інші доходи, що підлягають зарахуванню до місцевих бюджетів відповідно до законодавства та є такими, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету у 2013 році є:
1) надходження до спеціального фонду місцевих бюджетів, що визначені частиною другою статті 69 Бюджетного кодексу України;
2) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах;
3) субвенції з інших місцевих бюджетів.
4. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік – у сумі 486733,9 тис. гривень, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – у сумі 481688,0 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 5045,9 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів (додаток 2) та головними розпорядниками коштів (додаток 3).
5. Установити профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 60,0 тис. гривень, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) і відповідний дефіцит спеціального фонду районного бюджету, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку, згідно з додатком 4 до цього рішення.
6. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету в сумі 100,0 тис. гривень.  
7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2012 рік згідно із додатком 5 до цього рішення:
а) дотації вирівнювання з державного бюджету;
б) коштів, що передаються до районного бюджету з бюджетів територіальних громад;
в) субвенції з державного бюджету
Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій протягом 2013 року в міжсесійний період здійснювати внесення змін до доходів та видатків районного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів з державного та інших бюджетів, розподіл і перерозподіл обсягів субвенцій.
Надати право фінансовому управлінню райдержадміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестиційпри внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації проводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування районного бюджету.
8. Установити на 2013 рік згідно з додатком 6 до цього рішення:

  • обсяги повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету в сумі 15,0 тис. гривень;
  • обсяги надання кредитів з районного бюджету в сумі 15,5 тис. гривень, за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.

9. Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на 2013 рік в сумі 50,0 тис. гривень.
Надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій у міжсесійний період виділяти з резервного фонду районного бюджету інші субвенції місцевим бюджетам на здійснення заходів згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету» з подальшим затвердженням на сесії районної ради.
10. Затвердити такий перелік захищених статей  видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною  структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
обслуговування державного боргу;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
 підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІV рівнів акредитації;
забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування.
11. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних цільових програм на загальну суму 1241,3 тис. гривень (додаток 7).
12. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України:
установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу головного розпорядника коштів районного бюджету за функціональною класифікацією, збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами), що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється районною державною адміністрацією за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій;
перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі районного бюджету та кошторисів, в розрізі економічної класифікації бюджету у межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною класифікацією (окремо за загальним та спеціальним фондами) здійснює фінансове управління за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів.
13. Надати право районній державній адміністрації здійснювати розподіл вільних залишків коштів загального фонду районного бюджету за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій з подальшим затвердженням на сесії районної ради. 
14. Згідно з пунктом 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати дозвіл начальникові фінансового управління районної державної адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестиційв межах поточного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозити відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
15.Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:
– в першочерговому порядку оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці, рішень районної ради та розміру мінімальної заробітної плати;
– проведення оплати за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які надаються бюджетним установам.
– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
16. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати дозвіл районній державній адміністрації на отримання:
1) позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;
2) позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету;
3) середньострокових позик на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів районного бюджету, визначених у додатку 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування ними.
17. Додатки 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
18. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради І.Степника і постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій (М.Капак).
 
 
 
Голова районної ради                                                  В.В.Попович
 
 
                    Додаток  1
до рішення районної ради
від 27.12.2012 № 380-17/2012
"Про районний бюджет на 2013 рік"
 
Доходи районного бюджету на 2013 рік
тис.грн.

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет роз-витку
           

 

1 2 3 4 6=(гр.3+гр.4)
10000000 Податкові надходження 46 799,6 0,0 0,0 46 799,6
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 46 799,6 0,0 0,0 46 799,6
11010000 Податок на доходи з  фізичних осіб 46 779,6 0,0 0,0 46 779,6
11010100 Податок на доходи фізичних осіб ,що сплачується податковими агентами ,із доходів платника податку у вигляді заробітної плати. 44 399,3     44 399,3
11010200 Податок на  доходи  фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат , одержаних  військовослужбовціями  та осібами  рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 1 964,3     1 964,3
11010400 Податок на доходи  фізичних осіб , що сплачується податковими агентами , із доходів платника податків інших ніж заробітна плата. 15,0     15,0
11010500 Податок на доходи фізичних осіб , що сплачується податклвими агентами за результатами річного оподаткування 401,0     401,0
11020000 Податок на прибуток підприємств 20,0 0,0 0,0 20,0
11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності 20,0     20,0
20000000 Неподаткові надходження 98,0 1 766,7 0,0 1 864,7
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 1,0 0,0 0,0 1,0
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету 1,0     1,0
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу 97,0 0,0 0,0 97,0
22010000 Плата за ліцензій 17,0     17,0
22010300 Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 17,0     17,0
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 80,0     80,0
22080400 Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що знаходяться у комунальній власності 80,0     80,0
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій  0,0 0,5 0,0 0,5
24110900 Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла   0,5   0,5
24160000 Концесійні платежі 0,0 0,0 0,0 0,0
24160100 Концесійні платежі за право створення (будівництва) та (або) управління (експлуатації) об`єктів, що надаються в концесію 0,0     0,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 0,0 1 766,2 0,0 1 766,2
25010000 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами  0,0 1 766,2 0,0 1 766,2
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями    1 459,2   1 459,2
25010200 Кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності    8,5   8,5
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ    298,5   298,5
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,0 0,0 0,0 0,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 0,0 0,0 0,0 0,0
31030000 Надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності   0,0 0,0 0,0
40000000 Офіційні трансферти 434 850,4 3 219,7 0,0 438 070,1
41010000 Кошти , що надходять з інших бюджетів 1 313,6     1 313,6
41010600 Кошти , що передаються до районних бюджетів з бюджетів територіальних громад 1 313,6     1 313,6
41000000 Від органів державного управління 433 536,8 3 219,7 0,0 436 756,5
41020000 Дотації 210 271,9     210 271,9
41020100 Дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету       0,0
41030000 Субвенції 223 264,9 3 219,7 0,0 226 484,6
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям 193 756,6     193 756,6
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 16 987,4     16 987,4
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян 1 814,3     1 814,3
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 1 764,0     1 764,0
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" 336,6     336,6
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах.   3 219,7   3 219,7
41035000 Інша субвенція 8 606,0     8 606,0
  Всього доходів 481 748,0 4 986,4 0,0 486 734,4

 
 
 
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                        І.І.Середюк
 
 


 
                    Додаток  2
до рішення районної ради
від 27.12.2012 № 380-17/2012
"Про районний бюджет на 2013 рік"
 
Розподіл видатків районного бюджету на 2013 рік
за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
тис.грн.

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом загальний і спеціальний фонди  
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них  
оплата праці кому-нальні послуги та енерго-носії оплата праці кому-нальні послуги та енерго-носії бюджет розвитку з них  
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
010000 Державне управління 1883,3 1271,2 66,2 0,0             1883,3
070000 Освіта 149124,5 96347,2 10419,6 463,2 463,2 50,0 127,5       149587,7
080000 Охорона здоров"я 72399,4 44806,2 5849,4 620,0 520,0 180,0 4,7 100,0     73019,4
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 219037,3 2504,0 13,0 60,0       60,0 60,0 60,0 219097,3
110000 Культура і мистецтво 17900,0 12409,2 578,0 683,0 376 101,0 36 307,0     18583,0
120000 Засоби масової інформації 430,0                   430,0
130000 Фізична культура і спорт 1441,3 845,4 33,0               1441,3
150000 Будівництво       0,0             0,0
160000 Сільське і лісове господарство, рибальство та мисливство                     0,0
170000 Дорожнє господарство 1421,7                   1421,7
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною  діяльністю                     0,0
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 827,7                   827,7
  Разом видатків 464465,2 158183,2 16959,2 1826,2 1359,2 331,0 168,2 467,0 60,0 60,0 466291,4
250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районного бюджету 17172,8                   17172,8
250354 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах       3219,7 1030,3     2189,4     3219,7
Всього видатків 481638,0 158183,2 16959,2 5045,9 2389,5 331,0 168,2 2656,4 60,0 60,0 486683,9
250100 Резервний фонд 50,0                   50,0
РАЗОМ ВИДАТКІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 481 688,0 158 183,2 16 959,2 5 045,9 2 389,5 331,0 168,2 2 656,4 60,0 60,0 486733,9

 
 
 
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                        І.І.Середюк
 
 
 
 
 
 
 
                    Додаток  3
до рішення районної ради
від 27.12.2012 № 380-17/2012
"Про районний бюджет на 2013 рік"
 
Видатки районного бюджету на 2013 рік
за головними розпорядниками коштів
тис.грн.

Код типової відомчої кла-си-фі-кації Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування  розпорядника коштів Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом загальний і спеціальний фонди  
Всього з них Всього спожи-вання з них роз-витку з них  
оплата праці кому-нальні послуги та енерго-носії оплата праці кому-нальні послуги та енерго-носії бюд-жет розвитку з них  
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  01 Районна рада 3081,0 1271,2 66,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3081,0
  010116 Утримання районної ради 1883,3 1271,2 66,2 0,0             1883,3
  120100 Фінансова підтримка телерадіокомпанії "Надвірна" 200,0                   200,0
  120201 Фінансова підтримка  газети "Народна воля" 200,0                   200,0
  250203 Проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних та міського голів 40,7                   40,7
  250404 Утримання Фонду комунального майна 101,0                   101,0
  250404 Програма розвитку місцевого самоврядування в районі на 2012-2015 роки 100,0                   100,0
  250404 Фонд районної ради на виконання депутатських повноважень 186,0                   186,0
   250404 Інші районні цільові програми 250,0                   250,0
   250404 Програма поводження з твердими побутовими відходами 120,0                   120,0
  10 Відділ освіти райдержадміністрації 150079,2 97192,6 10452,6 463,2 463,2 50,0 127,5 0,0 0,0 0,0 150542,4
  070201 Загальноосвітні школи 127959,3 82980,9 9281,1 379,0 379,0   127,0       128338,3
  070202 Вечірня (змінна) школа 575,5 409,0 13,5               575,5
  070301 Загальноосвітня школа-інтернат 5329,9 2998,3 630,0               5329,9
  070401 Позашкільні заклади освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми 5017,5 3500,0 142,5               5017,5
  070701 Заклади післядипломної освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації (академії, інститути, центри підвищення кваліфікації, перепідготовки, вдосконалення) 270,0                   270,0
  070802 Методична робота, інші заходи у сфері освіти 1560,8 1085,0 15,0               1560,8
  070804 Централізована бухгалтерія відділу освіти райдержадміністрації 2202,8 1480,0 99,5               2202,8
  070805 Група по централізованому господарському обслуговуванню 820,6 514,0 1,0               820,6
  070806 Інші заклади освіти 5009,9 3380,0 237,0 84,2 84,2 50,0 0,5       5094,1
  070808 Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 41,6                   41,6
  130107 Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ освіти 1291,3 845,4 33,0               1291,3
  14 Центральна районна лікарня 72399,4 44806,2 5849,4 620,0 520,0 180,0 4,7 100,0 0,0 0,0 73019,4
  080101 Лікарні 55778,9 34304,2 4627,0 620,0 520,0 180,0 4,7 100,0     56398,9
  080203 Пологовий будинок 6278,1 3805,0 834,4               6278,1
  080300 Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних спеціалізованих стоматологічних поліклінік) 5909,2 4010,5 260,1               5909,2
  080600 Фельдшерсько-акушерські пункти 2892,5 2016,0 127,9               2892,5
  081004 Централізована бухгалтерія центральної районної лікарні 930,4 670,5                 930,4
  081007 Програма протидії захворювання на туберкульоз в Надвірнянському районі 302,0                   302,0
  081008 Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій 8,3                   8,3
  081009 Заходи Комплексної програми "Цукровий діабет" та лікування нецукрового діабету 250,0                   250,0
  081002 Програма серцево-судинних захворювань 20,0                   20,0
  081006 Програма імунопрофілактики та захист населення від інфекційних хвороб 30,0                   30,0
  15 Управління праці та соцзахисту населення райдержадміністрації 220795,6 2544,0 13,0 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0 60,0 60,0 220855,6
  090412 Доплата до пенсії воякам ОУН-УПА 129,0                   129,0
  091209 Фінансова підтримка громадських організацій 70,0                   70,0
  090302 Допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 1878,2                   1878,2
  090303 Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим матерям 44163,8                   44163,8
  090304 Одноразова допомога при народженні дитини 74632,0                   74632,0
  090305 Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 2574,6                   2574,6
  090306 Допомога на дітей одиноким матерям 11782,4                   11782,4
  090307 Тимчасова допомога дітям, батьки яких ухилилися від аліментів 1974,8                   1974,8
  090308 Допомога при усиновленні дитини 30,0                   30,0
  090401 Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім"ям 36910,4                   36910,4
  090405 Додаткові виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг 6490,9                   6490,9
  090406 Додаткові виплати населенню на покриття витрат на придбання твердого палива 745,5                   745,5
  091300 Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 19810,4                   19810,4
  090201 Пільги ветеранам війни, дітям війни, особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами на житлово-комунальні послуги 6775,8                   6775,8
  090202 Пільги ветеранам війни,  особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань  на придбання твердого палива та скрапленого газу 709,3                   709,3
  090203 Інші пільги ветеранам війни, ветеранам праці,  особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами  99,9     60,0       60,0 60,0 60,0 159,9
  090204 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також  звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років військовослужбовцям Служби безпеки України, працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби, батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової служби, на житлово-комунальні послуги 558,0                   558,0
  090205 Пільги ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної охорони, а також  звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років  працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні, на придбання твердого палива 11,0                   11,0
  090207 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на житлово-комунальні послуги 211,2                   211,2
  090208 Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на придбання твердого палива 9,3                   9,3
  090209 Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 2,5                   2,5
  090210 Пільги громадянам, передбачені пунктом "і" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров"я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 закону "Про освіту", на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 1058,9                   1058,9
  090211 Пільги громадянам, передбачені пунктом "і" частини першої статті 77 Основ законодавства про охорону здоров"я, частиною четвертою статті 29 Основ законодавства про культуру, абзацом першим частини четвертої статті 57 закону "Про освіту", на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 85,8                   85,8
  090214 Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв'язку 230,2                   230,2
  090215 Пільги багатодітним сім"ям на житлово-комунальні послуги 1892,6                   1892,6
  090216 Пільги багатодітним сім"ям на придбання твердого палива та скрапленого газу 203,1                   203,1
  090212 Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 16,6                   16,6
  170102 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 1287,6                   1287,6
  170302 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 134,1                   134,1
  091207 Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу 300,0                   300,0
  091204 Територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян 1950,2 1384,2 9,0               1950,2
  090413 Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 1733,1                   1733,1
  090417 Допомога на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій 35,6                   35,6
  091101 Утримання  центру соціальної служби для сім"ї, дітей та молоді 1740,3 1159,8 4,0               1740,3
  070303 Дитячі будинки (в тому числі сімейного типу, прийомні сім"ї) 336,6                   336,6
  091206 Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри професійної реабілітації інвалідів 221,9                   221,9
  24 Відділ культури райдержадміністрації 17930,0 12409,2 578,0 683,0 376,0 101,0 36,0 307,0 0,0 0,0 18613,0
  110103 Мистецькі заходи 152,0                   152,0
  110104 Видатки на заходи, передбачені місцевими програмами 338,0 228,9 15,0 2,0 2,0   1,0       340,0
  110201 Централізована бібліотечна система 5856,7 4008,1 240,5 16,0 8,0 1,0 2,0 8,0     5872,7
  110204 Районний будинок культури 3326,0 2328,5 92,0 126,0 111,0 30,0 10,0 15,0     3452,0
  110205 Школи естетичного виховання 7735,8 5492,7 230,5 539,0 255,0 70,0 23,0 284,0     8274,8
  110502 Централізована бухгалтерія відділу культури райдержадміністрації 491,5 351,0                 491,5
  120300 Книговидання 30,0                   30,0
  03 Районна державна адміністрація 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0
  091103 Соціальні  програми і заходи державних програм у справах молоді                     0,0
  130102 Проведення начально-тренувальних зборів і змагань 50,0                   50,0
  130204 Утримання апарату громадських фізкультурно-спортивних організацій ( ФСТ "Колос") 30,0                   30,0
  130203 Утримання та навчально-тренувальна робота СДЮШ ФСТ "Колос" 40,0                   40,0
  130112 Фінансова підтримка районної федерації футболу 30,0                   30,0
  250344 Субвенція державному бюджету на виконання програми удосконалення системи державного управління народногосподарським комплексом Надвірнянського району та реформування державної служби на 2008-2010 роки 30,0                   30,0
  76 Фінансове управління райдержадміністрації 0,0 0,0 0,0 3219,7 1030,3 0,0 0,0 2189,4 0,0 0,0 3219,7
  250354 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкція, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах       3219,7 1030,3     2189,4     3219,7
  всього видатків 464465,2 158223,2 16959,2 5045,9 2389,5 331,0 168,2 2656,4 60,0 60,0 469511,1
  250102 Резервний фонд 50,0                   50,0
  250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районного бюджету 17172,8                   17172,8
  РАЗОМ ВИДАТКІВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 481688,0 158223,2 16959,2 5045,9 2389,5 331,0 168,2 2656,4 60,0 60,0 486733,9

 
 
 
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                        І.І.Середюк
 


                    Додаток  4
до рішення районної ради
від 27.12.2012 № 380-17/2012
"Про районний бюджет на 2013 рік"
 
Джерела фінансування районного бюджету на 2013 рік
 
тис.грн.

Код Назва Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом У т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
200000 Внутрішнє фінансування -60,0 60,0 60,0 0,0
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів -60,0 60,0 60,0 0,0
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -60,0 60,0 60,0  
600000 Фінансування за активними операціями -60,0 60,0 60,0 0,0
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) -60,0 60,0 60,0  

 
 
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                        І.І.Середюк
 
                    Додаток  5
до рішення районної ради
від 27.12.2012 № 380-17/2012
"Про районний бюджет на 2013 рік"
 
Показники міжбюджетних трансфертів між  районним бюджетом та іншими бюджетами на 2013 рік

  Найменування Делеговані видатки, (тис.грн) Закріплені доходи (кошик №1) (тис.грн) Дотація вирівнювання
(тис.грн)
Норматив щоденних відрахувань
(%)
Вилучен-ня
(тис.грн)
Норматив щоденних вилучень
(%)
1 Бистриця 774,1 205,0 569,1 0,22 0,0 0,00
2 Білі Ослави 331,5 209,9 121,6 0,05 0,0 0,00
3 Верхній Майдан 231,9 49,4 182,5 0,07 0,0 0,00
4 Волосів 299,5 59,1 240,4 0,09 0,0 0,00
5 Гаврилівка 1019,8 98,7 921,1 0,36 0,0 0,00
6 Гвізд 1349,1 167,9 1181,2 0,46 0,0 0,00
7 Добротів 347,0 78,9 268,1 0,10 0,0 0,00
8 Заріччя 1380,7 171,3 1209,4 0,47 0,0 0,00
9 Зелена 1087,2 364,5 722,7 0,28 0,0 0,00
10 Камінне 311,2 45,1 266,1 0,10 0,0 0,00
11 Красна 1126,7 130,9 995,8 0,39 0,0 0,00
12 Лісна Тарновиця 349,4 83,5 265,9 0,10 0,0 0,00
13 Лоєва 774,6 73,4 701,2 0,27 0,0 0,00
14 Молодків 400,5 94,8 305,7 0,12 0,0 0,00
15 Назавизів 296,1 130,5 165,6 0,06 0,0 0,00
16 Парище 1021,7 89,8 931,9 0,36 0,0 0,00
17 Пасічна 1316,9 616,9 700,0 0,27 0,0 0,00
18 Перерісль 988,1 117,1 871,0 0,34 0,0 0,00
19 Пнів 926,6 797,9 128,7 0,05 0,0 0,00
20 Саджавка 1293,3 96,0 1197,3 0,46 0,0 0,00
21 Середній Майдан 398,3 82,9 315,4 0,12 0,0 0,00
22 Стримба 270,0 75,4 194,6 0,08 0,0 0,00
23 Тисменичани 1368,4 132,7 1235,7 0,48 0,0 0,00
24 Фитьків 719,2 65,1 654,1 0,25 0,0 0,00
25 Цуцилів 293,7 55,0 238,7 0,09 0,0 0,00
26 Чорний Потік 362,0 86,1 275,9 0,11 0,0 0,00
27 Чорні Ослави 304,4 64,9 239,5 0,09 0,0 0,00
28 Битків 429,6 125,5 304,1 0,12 0,0 0,00
29 Делятин 1484,1 1484,1 0,0 0,00 0,0 0,00
30 Ланчин 2136,3 366,8 1769,5 0,68 0,0 0,00
31 Надвірна 13189,9 14503,5 0,0 0,00 1313,6 9,06
Всього по містах і селах 36581,8 20722,6 17172,8 6,65 1313,6 9,06
  районна рада 241169,3 46756,6 194412,7   0,0 0,00
  Всього 277751,1 67479,2 211585,5   1313,6  

 
 
 
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                        І.І.Середюк
 


                   Додаток  6
до рішення районної ради
від 27.12.2012 № 380-17/2012
"Про районний бюджет на 2013 рік"
 
Повернення кредитів до районного бюджетута надання кредитів з районного бюджету на 2013 рік
тис.грн.

Код функціональної класифі-кації видатків Найменування розпорядників коштів Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування всього
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
всього у т.ч. бюджет розвитку всього у т.ч. бюджет розвитку всього у т.ч. бюджет розвитку
  Управління економіки райдержадміністрації 0,0 15,5   15,5 0,0 -15,0   -15,0 0,0 0,5   30,5
  Івано-Франківське регіональне відділення Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву                        
250908 Надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла   0,5   0,5           0,5   0,5
  Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі                        
250911 Надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам 0,0 15,0   15,0       0,0 0,0 15,0   15,0
250912 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників    
 
      -15,0   -15,0 0,0 -15,0   -15,0
  ВСЬОГО ВИДАТКІВ 0,0 15,5   15,5 0,0 -15,0   -15,0 00,0 0,5   0,5

 
Керуючий справами виконавчого апарату районної ради                                                        І.І.Середюк                    Додаток  7
до рішення районної ради
від 27.12.2012 № 380-17/2012
"Про районний бюджет на 2013 рік"
 
Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів районного бюджету у 2013 році
(тис.грн.)

Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів Назва головного розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума  
 
01 Районна рада  
  250404 Утримання фонду комунального майна 101,0     101,0  
  250404 Програма розвитку місцевого самоврядування в районі на 2012-2015 роки 100,0     100,0  
  250404 Програма поводження з твердими побутовими відходами в Надвірнянському районі 120,0     120,0  
  250404 Інші районні цільові програми 250,0     250,0  
03 Районна державна адміністрація   
  250344 Програма удосконалення системи державного управління народногосподарським комплексом Надвірнянського району та реформування державної служби на 2011-2013 роки 30,0     30,0  
14 Центральна районна лікарня  
  81009 Заходи Комплексної програми "Цукровий діабет"  та лікування нецукрового діабету 250,0     250,0  
  81008 Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекцій 8,3     8,3  
  81007 Програма протидії захворюванню на туберкульоз в Надвірнянському районі 302,0     302,0  
  81006 Програма імунопрофілактики та захист населення від інфекційних хвороб 30,0     30,0  
  81002 Програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у Надвірнянському районі на 2012-2015 роки 20,0     20,0  
24 Відділ культури і туризму райдержадміністрації  
  120300 Програма підтримки україномовного книговидання та книгорозповсюдження у Надвірнянському районі на 2012-2015 роки 30,0     30,0  
ВСЬОГО 1241,3     1241,3  

 
 
 
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                        І.І.Середюк
 
  
                    Додаток  8
до рішення районної ради
від 27.12.2012 № 380-17/2012
"Про районний бюджет на 2013 рік"
 
Розподіл  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво,реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності
тис.грн.

Найменування місцевого бюджету Разом субвенції в тому числі
поточні видатки капітальні видатки
Бюджет Надвірнянського р-ну      
Бюджет м. Надвірної 856,2 274,0 582,2
Бюджет селища Битків 126,7 40,5 86,2
Бюджет селища Делятин 241,8 77,4 164,4
Бюджет селища Ланчин 156,5 50,1 106,4
Бюджет с. Бистриця 20,4 6,5 13,9
Бюджет с. Білі Ослави 181,8 58,2 123,6
Бюджет с. Верхній Майдан 19,8 6,3 13,5
Бюджет с. Волосів 34,5 11,0 23,5
Бюджет с. Гаврилівка 40,1 12,8 27,3
Бюджет с. Гвізд 56,1 18,0 38,1
Бюджет с. Добротів 40,4 12,9 27,5
Бюджет с. Заріччя 124,6 39,9 84,7
Бюджет с. Зелена 76,0 24,3 51,7
Бюджет с. Камінне 15,1 4,8 10,3
Бюджет с. Красна 64,1 20,5 43,6
Бюджет с. Лісна Тарновиця 25,3 8,1 17,2
Бюджет с. Лоєва 29,6 9,5 20,1
Бюджет с. Молодків 51,5 16,5 35,0
Бюджет с. Назавизів 38,5 12,3 26,2
Бюджет с. Парище 33,6 10,8 22,8
Бюджет с. Пасічна 186,3 59,6 126,7
Бюджет с. Перерісль 53,4 17,1 36,3
Бюджет с. Пнів 392,9 125,7 267,2
Бюджет с. Саджавка 61,0 19,5 41,5
Бюджет с. Середній Майдан 19,6 6,3 13,3
Бюджет с. Стримба 38,0 12,2 25,8
Бюджет с. Тисменичани 48,0 15,4 32,6
Бюджет с. Фитьків 45,1 14,4 30,7
Бюджет с. Цуцилів 55,6 17,8 37,8
Бюджет с. Чорний Потік 47,0 15,0 32,0
Бюджет с. Чорні Ослави 40,2 12,9 27,3
Всього: 3219,7 1030,3 2189,4

 
 
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради                                                        І.І.Середюк
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *