Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2012 рік.

УКРАЇНА

Івано-Франківська область

Надвірнянська районна рада

шостого скликання
(вісімнадцята сесія)

УКРАЇНА

Івано-Франківська область

Надвірнянська районна рада

шостого скликання
(вісімнадцята сесія)
                                                                                   

Р І Ш Е Н Н Я

 
від 28.02.2013 № 433-18/2013

м. Надвірна

 

Про звіт районної державної

адміністрації про виконання

районного бюджету за 2012 рік

         

 
За 2012 рік надходження до загального та спеціального фондів районногобюджету склали 442255,2 тис. гривень,міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів – 397898,2 тис. гривень, в тому числі дотація вирівнювання – 197105,4 тис. гривень, субвенції з державного бюджету та місцевих бюджетів 198910,5 тис. гривень. Надходження  перевищення доходів над видатками з бюджетів м.Надвірна, сіл Пнів та Пасічна виконано на  81,3  відсотка і становить 1882,3 тис. гривень.
Надходження доходів загального фонду районного бюджету (без врахування трансфертів) склали  38554,0 тис. гривень, що більше у порівняні з відповідним періодом минулого року на 93,5 тис. гривень або на 100,2 відсотка. Уточнені річні показники на цей період виконані на 83.0 відсотка.
За звітний період не забезпечено виконання уточнених планових призначень по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів – на 82,9 відсотка (-7876,1 тис. гривень), а по доходах, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів виконання забезпечено на 100,9 відсотки (+0,3 тис. гривень).
До спеціального фонду (без врахування трансфертів) надійшло 5803,0 тис. гривень. або 298,7 відсотка до уточнених річних призначень. Цеспеціальні кошти бюджетних установ районного підпорядкування – 5798,2 тис. гривень, надходження відсотків за користуванням довгостроковим кредитом – 0,8 тис. гривень, надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 4,0 тис. гривень.
В розрізі платежів загального та спеціального фондів виконання планових призначень не  забезпечено по податку на доходи з фізичних осіб (-7879,6 тис. гривень), та по частині чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету (-7,3 тис. гривень) до відповідних призначень на цей період.
Видатків загального та спеціального фондів районного бюджету проведено в сумі 449088,3 тис. гривень, що складає 99,9 відсотка до уточненого плану на рік, в тому числі по загальному фонду – 439137,8 тис. гривень (99,3 відсотка), спеціальному – 9950,5 тис. гривень (134,6 відсотка).
Із загального обсягу видатків видатки соціального спрямування складають 94 відсотки, з них на освіту – 32,8 відсотка (143936,3 тис. гривень), охорону здоров’я – 15,6 відсотка (68530,3 тис. гривень), соціальний захист та соціальне забезпечення – 41,7 відсотка (183012,0 тис. гривень), культуру і мистецтво – 3,6  відсотка (15885,0 тис. гривень), фізичну культуру і спорт – 0,3 відсотка (1500,5 тис. гривень).
У порівнянні з відповідним періодом минулого року вони зросли по галузі "Освіта" на 22757,6 тис. гривень або 18,8 відсотка, "Охорона здоров’я" на 11775,8 тис. гривень або 20,7 відсотка, "Соціальний захист населення та соціальне забезпечення" на 40550,3 тис. гривень або 28,5 відсотка.
Обсяг видатків по захищених статтях склав 429821,6 тис. грн. або 97,9 у обсязі загального фонду, з них: на виплату заробітної плати – 203308,3 тис. гривень або 47,3 відсотка, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв -17417,2 тис. гривень або 4,1 відсотка, на інші захищені статті бюджету – 209096,1 тис. гривень або 48,6 відсотка.
Фінансування усіх розпорядників коштів районного бюджету здійснювалося з урахуванням фактичної потреби в умовах посилення фінансово-бюджетної дисципліни та першочергового фінансування видатків на оплату праці та інших захищених статей видатків.
Враховуючи вищенаведене і висновок постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій, відповідно до  статей 24, 80 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 1 статті 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", районна рада

ВИРІШИЛА:

         1. Інформацію районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2012 рік взяти до уваги.
2. Затвердити:
– звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2012 рік згідно з додатком 1;
– звіт про використання коштів резервного фонду районного бюджету за 2012 рік згідно з додатком 2.
 
 
 
Голова районної ради                                                  В.В.Попович
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
до рішення районної ради
від 28.02.2013 № 433-18/2013

"Про звіт районної державної

адміністрації про виконання

районного бюджету за 2012 рік"
 
 
Звіт про виконання районного бюджету за  2012 рік
 
а) Звіт про виконання дохідної частини районного бюджету за 2012 рік

Код НАЗВА ДОХОДІВ Уточнений план на 2012 рік
(тис.грн.)
Виконано за 2012 рік
(тис.грн.)
Відсоток виконання
(%)

 

1 2 3 4 5
11010000 Податок на доходи з фізичних осіб 46082,6 38203,0 82,9
11020200 Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної власності району 172,0 178,9 104,0
22010300 Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців  15,0 18,5 123,3
22080400 Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна ,що  знаходиться у комунальній власності району 85,0 85,1 100,1
21010300 Частина чистого прибутку  (доходу)господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету  0,0 -7,3  
21080500 Інші надходження 0,1 0,1 100,0
24060300 Інші надходження 75,0 75,7 100,9
  РАЗОМ ДОХОДІВ 46429,7 38554,0 83,0
41020100 Дотація вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам  197105,4 197105,4 100,0
41020600 Додаткова дотація  з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів 10579,8 10579,8 100,0
41021200 Додаткова дотація  з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення  570,8 570,8 100,0
41021300 Додаткова дотація  з державного бюджету місцевим бюджетам на підвищення рівня матеріального забезпечення інвалідів 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу 1082,3 1082,3 100,0
41021800 Додаткова дотація  з державного бюджету місцевим бюджетам на оплату праці працівників бюджетних установ  1305,1 1305,1 100,0
41021900 Додаткова дотація  з державного бюджету місцевим бюджетам на стимулювання місцевих органів влади за перевиконання річних розрахункових обсягів податку на прибуток підприємств та акцизного збору 42,9 42,9 100,0
41010600 Кошти, що надходять до районного бюджету з бюджетів територіальних громад 2315,3 1882,3 81,3
41030000 Субвенції з державного бюджету 181187,4 180742 99,8
41035000 Інші субвенції 475,4 383,1 80,6
  Всього доходів загального фонду 441094,1 432247,7 98,0
  Спеціальний фонд      
21110000 Надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 0,0 4,0  
24110900 Відсотки за користування довгостроковим кредитом 0,5 0,8 160,0
25000000 Власні надходження бюджетних установ 1942,5 5798,2 298,5
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво , реконструкцію, ремонт та утримання вулиць ш доріг комунальної власності у населених пунктах    1153,7  
41036600 Субвенція  з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію , послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися транспортувалися та постачалися населенню. 1108,5 1108,5 100,0
41035000 Інші субвенції 2917,1 1942,3 66,6
  Всього доходів спеціального фонду 5968,6 10007,5 167,7
  ЗАГАЛЬНІ ДОХОДИ 447062,7 442255,2 98,9

б) Звіт про виконання видаткової частини районного бюджету за 2012 рік
тис.грн.

Код Найменування видатків Затверджено на 2012 рік з урахуванням внесених змін Виконано Відсоток виконання
  Загальний фонд      
010000 Державне управління 1903,1 1847,7 97,1
070000 Освіта 145178,6 143936,3 99,1
080000 Охорона здоров"я 68774,5 68530,3 99,6
090000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 183446,0 183012,0 99,8
110000 Культура і мистецтво 15890,0 15885,0 100,0
120000 Засоби масової інформації 496,0 477,6 96,3
130000 Фізична культура і спорт 1587,8 1500,5 94,5
150000 Будівництво 39,9 39,9 100,0
160000 Сільське господарство 20,0 20,0 100,0
170000 Транспорт, дорожнє господарство 1504,4 1120,5 74,5
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 40,0 26,3 65,8
210000 Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха 53,8 24,8 46,1
250000 Інші видатки 704,5 507,0 72,0
250311 Дотації вирівнювання, що передаються з районного бюджету 20992,2 20992,2 100,0
250344 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 249,7 237,8 95,2
250380 Інші субвенції 1085,8 949,9 87,5
  Разом видатків загального фонду 441966,3 439107,8 99,4
  Кредитування      
250908 Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам 30,0 30,0 100,0
  ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ 441996,3 439137,8 99,4
  Спеціальний фонд      
  Державне управління 2,1 1,3  
  Освіта 1628,2 4595,3 282,2
  Охорона здоров"я 1026,9 1697,2 165,3
  Соціальний захист та соціальне забезпечення 263,8 32,5 12,3
  Житлово-комунальне господарство 1108,5 1108,5 100,0
  Культура і мистецтво 583,5 729,6 125,0
  Засоби масової інформації 15,0 15,0 100,0
  Фізична культура і спорт 17,8 17,4 97,8
  Будівництво 72,2 72,2 100,0
  Цільові фонди 198,4 90,5 45,6
  Інші видатки 58,9 12,2 20,7
  Інші субвенції 2357,3 1518,0 64,4
  Субвенція з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 60,8 60,8 100,0
  ВСЬОГО ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 7393,4 9950,5 134,6
  ВСЬОГО ВИДАТКІВ ЗАГАЛЬНОГО І СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДІВ 449389,7 449088,3 99,9

 
Підготовлено районною державною адміністрацією
 
 
Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                 І.І.Середюк        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 2
до рішення районної ради
від 28.02.2013 № 433-18/2013

"Про звіт районної державної

адміністрації про виконання

районного бюджету за 2012 рік"
 
 
ЗВІТ
про використання коштів резервного фонду районного бюджету
за 2012 рік

Дата і № розпорядження чи рішення Кому виділено кошти Сума згідно  з розпоряд-женням чи рішенням, (грн.) Профінансовано,
(грн.)

 

1 2 3 4
Розпорядження голови РДА
від 30.01.2012
№ 26
Надвірнянській райдержадміністрації для проведення робіт із забезпечення питною водою об’єктів бюджетної сфери  15000,0 15000,0
Розпорядження голови РДА
від 22.02.2012
№ 45
Краснянській сільській раді для відновлення житлового будинку в господарстві Клюфінської О.М., пошкодженого пожежею 15000,0 15000,0
Розпорядження голови РДА
від 06.03.201
№ 57
Надвірнянській міській раді  для ліквідації витрат, пов’язаних із ліквідацією КП "Надвірнянський водоканал" наслідків замороження внутрібудинкових водопроводів багатоповерхових будинків 8340,0 8340,0
Рішення районної ради від 30.08.2012
№ 319-15/2012
Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації на лікування Березицькому Б.А. 10000,0 10000,0
Рішення районної ради від 30.08.2012
№ 312-15/2012
Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) райдержадміністрації на лікування Чиру Н.І. 10000,0 10000,0
Рішення районної ради від 30.08.2012
№ 312-15/2012
Бюджету Ланчинської  селищної ради для здійснення ремонту машини по вивезенню твердих побутових відходів 20000,0 20000,0
Рішення районної ради від 30.08.2012
№ 312-15/2012
Бюджетам Краснянської, Зеленської сільських рад для проведення  буріння свердловин по забезпеченню закладів освіти питною водою 40000,0  
Рішення районної ради від 15.11.2012
№ 345-16/2012
Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) РДА на лікування Л.Орел  
5000,0
 
10000,0
Рішення районної ради від 15.11.2012
№ 345-16/2012
Бюджету Зеленської сільської ради для надання матеріальної допомоги на часткове відшкодування збитків, завданих пожежею, жительці с. Зелена, прис. Хрипелів Цукановій Олесі Дмитрівні 10000,0 10000,0
Рішення районної ради від 15.11.2012
№ 345-16/2012
Бюджету Краснянської сільської ради для укріплення берегів річки Красник в с.Красна 5000,0 5000,0
Рішення районної ради від 15.11.2012
№ 345-16/2012
 Бюджету Добротівської сільської ради на внесення змін до генерального плану с. Добротів 8000,0 8000,0
Розпорядження голови РДА
від 11.12.2012
№ ___
Надвірнянській райдержадміністрації:
– для створення паливно-мастильного резерву
 – для забезпечення питною водою дошкільного навчального закладу "Малинка"  в с. Гвізд
– для проведення інженерно-геологічного обстеження житлових будинків на вул.М.Черемшини в с.Заріччя
 
25000,0
 
1200,0
 
 
2109,6
 
25000,0
 
1200,0
 
 
2109,6
                                Всього: 174649,6 134649,6

 
Підготовлено районною державною адміністрацією
 
 
 
Керуючий справами виконавчого

апарату районної ради                                                                 І.І.Середюк        

 
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *