Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

СОЦІАЛЬНО–ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА СІЧЕНЬ–БЕРЕЗЕНЬ 2017 РОКУ

Короткий огляд
 
Населення  
 
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2017р. становила 1379,1 тис. осіб, з них 604,9 тис. проживали у міських поселеннях,   774,2 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–лютого 2017р. чисельність населення зменшилася на             843 особи.

Короткий огляд
 
Населення  
 
Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 березня 2017р. становила 1379,1 тис. осіб, з них 604,9 тис. проживали у міських поселеннях,   774,2 тис. – у сільській місцевості. Упродовж січня–лютого 2017р. чисельність населення зменшилася на             843 особи.
Кількість живонароджених у січні–лютому 2017р. становила 2259 осіб, померлих – 3379 осіб.
 
Зайнятість  та  безробіття
 
За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець березня 2017р. становила 12 тис. осіб, що на 2,9% менше, ніж на кінець лютого 2017р.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області впродовж місяця не змінився і на кінець березня 2017р. становив 1,4% населення працездатного віку.
 
Доходи  населення
 
За попередніми даними, у січні–березні 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної  плати штатних працівників підприємств, установ, організацій(із кількістю працівників 10 і більше осіб) становив 5431 грн, що на 48% більше, ніж у січні–березні 2016р.; у березні 2017р. – 5780 грн, що на 9,2% більше, ніж у лютому 2017р. та у 1,5 раза  більше,  ніж  у  березні 2016р.  Індекс  реальної заробітної  плати  у  березні2017р.  порівняно  з  лютим2017р.  становив  107,5%,  відносно  березня2016р. – 131,2 %.
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати в цілому по економіці області (включаючи підприємства-банкрути та економічно неактивні підприємства)           на 1 квітня2017р. склала 8,1млн.грн, або 0,7% фонду оплати праці, нарахованого за березень2017р.
На економічно активні підприємства припадає 1,7% загальної суми боргу, на підприємства-банкрути – 96,8%, на економічно неактивні підприємства – 1,5%.
 
Соціальний  захист
 
У січні–березні 2017р. призначено субсидіїдлявідшкодуваннявитрат на  оплату  житлово-комунальних  послуг  66,5тис.  домогосподарств,  на  суму  126,7 млн.грн.  Отримували субсидії у березні п.р. 242,4 тис. домогосподарств(53,7% від загальної кількості домогосподарств області).
Крім того, 3,8 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового  палива,  на  суму 7,8 млн.грн. Отримували субсидії  такого виду  у березні  2017р.  1,5 тис. домогосподарств області.
Cередній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у розрахунку на одне домогосподарство у березні 2017р. склав 1717,9грн; на відшкодуваннявитрат для придбання скрапленого газу та пічного побутового палива – 1901,7 грн.
 
Роздрібна  торгівля
 
Оборот роздрібної торгівлі,який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–березні 2017р. становив     3689 млн.грн.Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах) до січня–березня 2016р. становив 104,1%.
 
Сільське  господарство
 
Індекс сільськогосподарської продукції у січні–березні 2017р. порівняно з січнем–березнем 2016р. становив 96%, у т.ч. у сільськогос­подарських підприємствах – 89,6%, у господарствах  населення – 100,1%.
За січень–березень 2017р. реалізовано на забій 26,3 тис.т сільськогос­подарських тварин (у живій масі), що на 7,1% менше порівняно з аналогічним періодом  2016р.,вироблено 71,7 тис.т молока (на 0,4% менше) та 71,4 млн.шт  яєць (на 26,4% менше).
За розрахунками, на 1 квітня 2017р. загальна кількість великої рогатої худобисклала 168,9 тис.голів (на 3,7% менше, ніж на 1 квітня 2016р.), у т.ч. корів – 100,5тис.  (на1,1% менше); свиней–323,7тис.  (на 1%менше),овець та кіз – 34,8тис. (на 2,7% більше), птиці всіх видів – 3473,2 тис. голів  (на 2,6% менше).
Загальний обсяг реалізованої великими та середніми сільськогос­подарськими підпри­ємствами власно виробленої  продукції за січень–березень 2017р. порівняно з  відповідним  періодом  попереднього  року   зріс на 38%, у т.ч. продукції  рослинництва –  у 3 рази, тваринництва – знизився на 2,4%.
На 1 квітня 2017р. у великих та середніх сіль­ськогоcподарських підприємствах і підпри­ємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 114,4 тис.т зерна, що на 16,1% менше, ніж на 1 квітня 2016р. Середня закупівельна ціна зернових культур, яку пропонували переробні підприємства, у січні–березні п.р. становила 3719,8 грн за т, з них на пшеницю – 3786,8 грн за т.
 
Промисловість
 
У березні2017р. порівняно з попереднім місяцем та березнем 2016р. індекс промислової продукції становив відповідно 104,7% та 96,2%, за підсумками січня–березня2017р. – 102,5%.
Збільшення випуску продукції у січні–березніп.р. проти відповідного періоду торік одержано у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 4,2%, добувній промисловості і розробленні кар’єрів – на 4,5%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 8%, машинобудуванні – на 28%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання – на 32,3%. Разом з тим, зменшено випуск продукції у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції       (на 2,4%), хімічних речовин і хімічної продукції (на 5,6%), у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 8,7%), виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (на 35%).
Підприємствами області у січні–лютому2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 7,2 млрд.грн, у т.ч. за межі країни – на 0,8 млрд.грн.
 
 
Будівництво
 
У  січні–березні 2017р. підприємствами  області  виконано  будівельних  робіт  на  суму 233,1 млн.грн.  Індекс  будівельної  продукції  у  січні–березні 2017р.  порівняно  з  аналогічним   періодом  попереднього  року  становив  104%.

Зведення будівель збільшилося на 1,2%, у т.ч. нежитлових –  на 31,6%. Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 24,6%.  Інженерних  споруд  зведено    на 9,2%  більше,  ніж  у  січні–березні  2016р.

 
Транспорт
 
У січні–березні 2017р. підприємствами залізничного та автомобільного транспорту області (включаючи автоперевезення фізичними особами-підприємцями) перевезено 2,5 млн.т вантажів, що на 4,8% більше, ніж за аналогічний період 2016р., вантажооборот автомобільного транспорту становив 286,7 млн.ткм або 82,1% обсягу січня–березня 2016р.
Послугами автомобільного(включаючи автоперевезення транспортом фізичних осіб-підприємців), залізничного та тролейбусного транспорту скористалось 17,1 млн. пасажирів, що склало 78,4% обсягів січня–березня 2016р.; підприємствами автомобільного та тролейбусного транспорту виконано пасажирооборот в обсязі     274,3 млн.пас.км   або  на 2,4% більше.
 
Зовнішня торгівля товарами
 
Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у січні–лютому 2017р. становили 98,8 млн.дол. США, імпорту – 60,7 млн.дол. США. Проти січня–лютого 2016р. обсяги експорту збільшилися в 1,9 раза, імпорту – на 16,7%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 38,1 млн.дол. США, коефіцієнт покриття експортом імпорту – 1,63.
 
Споживчі  ціни
 
За  даними Державної  служби статистики, індекс споживчих  цін  у  березні 2017р.  порівняно  з  попереднім  місяцем  становив  101,8%,  з  початку  року  –  103,9%  (без  урахування  тимчасово  окупованої  території  Автономної  Республіки  Крим,  м.Севастополя  та  частини  зони  проведення  антитерористичної  операції),  в  області  –  101,5%  і  104,9%  відповідно.

 (за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області)

 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *