Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Стан виплати заробітної плати на 1 червня 2016 року

Заборгованість із виплати заробітної платиза видами економічної діяльності
на 1 червня 2016року
 

 

Заборгованість із виплати заробітної платиза видами економічної діяльності
на 1 червня 2016року
 

 

 
 

Код за КВЕД-2010

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн

усього

у тому числіпідприємства (установи, організації)

економічно
активні

підприємства-
банкрути1

економічно
неактивні

усього

у % до загальної
суми

усього

у % до загальної
суми

усього

у % до загальної
суми

Усього

 

4872,4

573,7

11,8

3847,7

79,0

451,0

9,3

Сільське господарство,
лісове господарство та
рибне господарство

А

Промисловість 

B+C+D+E

4092,3

390,1

9,5

3251,2

79,4

451,0

11,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

451,0

451,0

100,0

Переробна промисловість

C

3641,3

390,1

10,7

3251,2

89,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

Водопостачання; каналізація, поводження з
відходами

E

Будівництво

F

493,5

493,5

100,0

Оптова та роздрібна торгівля;ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів

G

100,9

100,9

100,0

Транспорт, складське
господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

 
 

                                                                                                                                                                                            Продовження

 
 

Код за КВЕД-2010

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн

усього

у тому числіпідприємства (установи, організації)

економічно
активні

підприємства-
банкрути1

економічно
неактивні

усього

у % до загальної
суми

усього

у % до загальної
суми

усього

у % до загальної
суми

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова
діяльність

K

Операції з нерухомим
майном

L

2,1

2,1

100,0

Професійна, наукова та
технічна діяльність

М

118,7

118,7

100,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

Державне управління й оборона; обов’язкове
соціальне страхування

O

Освіта

P

64,9

64,9

100,0

Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

Q

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S

__________________
1 Суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення  платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.
Примітка. У цьому експрес-випуску дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заборгованість із виплати заробітної платизамістами та районами
на 1 червня 2016 року
 

 
 

Сума невиплаченої заробітної плати, тис.грн

 

усього

у тому числіпідприємства (установи, організації)

 

економічно
активні

підприємства-
банкрути1

економічно
неактивні

 

 

усього

у % до
загальної
суми

усього

у % до
загальної
суми

усього

у % до загальної
суми

 

 

 

 

ІваноФранківська область

4872,4

573,7

11,8

3847,7

79,0

451,0

9,3

 

м.Івано-Франківськ

3685,9

118,7

3,2

3567,2

96,8

 

м.Болехів

 

м.Бурштин

 

м.Калуш

523,6

72,6

13,9

451,0

86,1

 

м.Коломия

403,1

390,1

96,8

13,0

3,2

 

м.Яремче

64,9

64,9

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

райони

 

 

 

 

 

 

 

 

Богородчанський

 

Верховинський

 

Галицький

 

Городенківський

 

Долинський

 

Калуський

100,9

100,9

100,0

 

Коломийський

94,0

94,0

100,0

 

Косівський

 

Надвірнянський

 

Рогатинський

 

Рожнятівський

 

Снятинський

 

Тисменицький

 

Тлумацький

 

________________
1Див. виноску до табл. на стор.2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Темпи зміни суми заборгованості з виплати
заробітної платиза видами економічної діяльності
на 1 червня201року

 

 

Код за КВЕД-2010

Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-тура
боргу,
 %

тис.грн

у % до

суми заборгованості на

фонду
оплати
праці за
травень2016

1 травня 2016

1 січня
2016

Усього

 

4872,4

103,1

117,3

0,6

100,0

Сільське господарство, лісове
господарство  та рибне
господарство

А

Промисловість 

B+C+D+E

4092,3

104,5

117,4

1,8

84,0

Добувна промисловість і
розроблення кар’єрів

B

451,0

101,5

109,0

1,2

9,3

Переробна промисловість

C

3641,3

104,9

118,6

3,0

74,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами

E

Будівництво

F

493,5

100,0

97,4

3,9

10,1

Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів

G

100,9

100,0

79,9

0,2

2,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська
діяльність

H

Тимчасове розміщування й
організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова
діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

2,1

3,8

10,7

0,1

0,0

Професійна, наукова та технічна
діяльність

М

118,7

119,4

723,8

0,8

2,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

O

Освіта

P

64,9

106,6

0,0

1,3

Охорона здоров’я та наданнясоціальної допомоги

Q

Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S

 
 
 
 
 

Темпи зміни суми заборгованості з виплати
заробітної платиза містами та районами
на 1 червня 2016року
 

 
 

Сума невиплаченої заробітної плати

Структура
боргу,
%

тис.грн

у % до

суми заборгованості на

1 травня 2016

1 січня2016

Івано-Франківська область

4872,4

103,1

117,3

100,0

м.Івано-Франківськ

3685,9

103,7

120,2

75,6

м.Болехів

м.Бурштин

м.Калуш

523,6

100,0

117,2

10,7

м.Коломия

403,1

103,1

112,2

8,3

м.Яремче

64,9

106,6

1,3

райони

 

 

 

 

Богородчанський

Верховинський

Галицький

Городенківський

Долинський

Калуський

100,9

100,0

100,0

2,1

Коломийський

94,0

100,0

100,0

1,9

Косівський

Надвірнянський

Рогатинський

Рожнятівський

Снятинський

Тисменицький

Тлумацький

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам
економічноактивних підприємств (установ, організацій)
за видами економічної діяльностіна 1 червня 201року

 

 

Код за КВЕД-2010

  Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-
тура
боргу,
 %

усього

у т.ч. нарахованої за
січень–квітень 2016

тис.грн

у % до суми
заборгованості на

1 травня 2016

1 січня2016

тис.грн

у % до
загальної
суми
заборгованості

Усього

 

573,7

106,2

157,2

228,1

39,8

100,0

Сільське господарство, лісове господарство та рибне
господарство

А

Промисловість 

B+C+D+E

390,1

102,6

111,9

44,5

11,4

68,0

Добувна промисловість і
розроблення кар’єрів

B

Переробна промисловість

C

390,1

102,6

111,9

44,5

11,4

68,0

Постачання електроенергії,
газу, пари та кондиційованого повітря

D

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

Будівництво

F

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів

G

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська
діяльність

H

Тимчасове розміщування й
організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова
діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

Професійна, наукова та технічна діяльність

М

118,7

119,4

723,8

118,7

100,0

20,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного
обслуговування

N

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне
страхування

O

Освіта

P

64,9

106,6

64,9

100,0

11,3

Охорона здоров’я та наданнясоціальної допомоги

Q

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

Надання інших видів послуг

S

Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам
економічноактивних підприємств (установ, організацій)
за містами та районами на 1 червня 2016року
 

 

  Сума невиплаченої заробітної плати

Струк-
тура
боргу,
 %

усього

у т.ч. нарахованої за січень–квітень 2016

тис.грн

у % до суми
заборгованості на

1 травня 2016

1 січня2016

тис.грн

у % до
загальної суми
заборгова-ності

Івано-Франківська область

573,7

106,2

157,2

228,1

39,8

100,0

м.Івано-Франківськ

118,7

119,4

723,8

118,7

100,0

20,7

м.Болехів

м.Бурштин

м.Калуш

м.Коломия

390,1

102,6

111,9

44,5

11,4

68,0

м.Яремче

64,9

106,6

64,9

100,0

11,3

 

 

 

 

 

 

 

райони

 

 

 

 

 

 

Богородчанський

Верховинський

Галицький

Городенківський

Долинський

Калуський

Коломийський

Косівський

Надвірнянський

Рогатинський

Рожнятівський

Снятинський

Тисменицький

Тлумацький

 
 
 
 
 
Начальник                                                                                                                      О.Бліннікова

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *