Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

У пошуках шляхів розвитку державної служби

 

 
У процесі поступової інтеграції до правового простору Європейського Союзу України наполегливо реформує систему державно-управлінських відносин.  Європейські виміри реформи скріплені у схваленому в 2010 році Законі України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», пункт 1 статті 3 якого визначив серед основних засад політики у сфері розбудови державності модернізацію державної служби з урахуванням європейського досвіду на принципах професійності та політичної нейтральності.
Нормативне та організаційне забезпечення створення професійної, політично нейтральної та ефективної державної служби закріплене у новій редакції Закону України «Про державну службу» та нормативно-правових актах щодо його впровадження.
Поряд з цим важливою складовою успіху у цьому напрямку є розроблення стратегічних документів, які б  містили комплекс завдань щодо розвитку державної служби, забезпечували прогнозованість і плановість змін. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року схвалено Концепцію Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року. В рамках зазначеної Концепції Національним агентством України з питань державної служби розроблено проект відповідної Державної цільової програми, який зараз проходить громадське обговорення. Передбачається, що виконання Програми дасть змогу забезпечити реалізацію державної кадрової політики у сфері державної служби, запровадити сучасні технології управління людськими ресурсами та забезпечити наукове супроводження реформи.
Проект Державної цільової програми розроблено таким чином, що б уникнути дублювання з низкою важливих для забезпечення професійності та сталості державної служби питань, розв’язання яких уже закріплено в програмних документах Президента і Уряду: доброчесності та запобігання проявам корупції, реформування системи підвищення кваліфікації та підвищення рівня професійної компетентності державних службовців тощо.
Наразі пріоритетами Програми визначено:

  • впровадження нового механізму, стандартів та процедур службових відносин у сфері державної служби. У рамках реалізації цього пріоритету передбачається:

– впровадження профілів професійної компетентності посад державної служби та механізму їх використання під час відбору на державну службу, оцінювання результатів службової діяльності та просування по службі державних службовців;
– забезпечення зв’язку між результатами оцінювання службової діяльності державних службовців та подальшим проходженням державної служби;
– оновлення змісту діяльності служб персоналу державного органу, посилення їх стратегічної ролі;

  • посилення інституціональної спроможності у системі державної служби. У рамках реалізації цього пріоритету передбачається:

– наукове забезпечення розвитку системи державної служби;
– посилення інституціональної спроможності служб персоналу центральних і місцевих органів виконавчої влади;
– надання правової, консультаційної, методичної, організаційної та іншої допомоги органам виконавчої влади з питань модернізації державної служби та нових засад управління персоналом з урахуванням міжнародного досвіду.
Одним із основних напрямів змін стане застосування компетентнісного підходу до усіх процесів управління людськими ресурсами на державній службі, що покладено в основу кадрової політики Великобританії, Австрії, Канади, Нідерландів, Німеччини, США, Австралії та ін. 
Серед інших пропозицій – розроблення та інтеграції цілісних та ефективних процесів і процедур управління персоналом, що стосуються системи класифікації посад, оцінювання при прийнятті на службу та просуванні, запровадження порівняльного аналізу заробітних плат, створення комплексної системи інформаційного забезпечення управління персоналом, удосконалення робочих процесів тощо.
До цього процесу планується залучити усіх ключових учасників – органи виконавчої влади, наукові установи та навчальні заклади системи підвищення кваліфікації державних службовців, заінтересовані громадські організації та міжнародні проекти, які підтримують впровадження системних змін в Україні.
Реалізація Програми дасть змогу вирішити низку ключових проблем у забезпеченні стабільності державної служби та відновленні довіри громадськості до неї, забезпечивши зменшення плинності кадрів та підвищенні рейтингу України у міжнародних та вітчизняних дослідженнях.
 
Довідково:
З проектом Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Нацдержслужби у розділі «Взаємодія з громадськістю» (http://www.nads.gov.ua/control/publish/article?art_id=595412).
Пропозиції та зауваження до проекту просимо надсилати на електронну адресу: faina.kozireva@center.gov.ua
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *