Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Умови добору на службу за контрактом в ДПСУ

  
Вимоги до кандидатів на військову службу за контрактом

Кандидати, які добираються для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі, повинні:

  
Вимоги до кандидатів на військову службу за контрактом

Кандидати, які добираються для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі, повинні:
•              За фізичним розвитком і станом здоров'я – бути придатними до військової служби в Державній прикордонній службі України.
•              Пройти професійно-психологічний  відбір.
•              За освітою:
Кандидати, які добираються для проходження військової служби за контрактом у Державній прикордонній службі, повинні:
•              За фізичним розвитком і станом здоров'я – бути придатними до військової служби в Державній прикордонній службі України.
•              Пройти професійно-психологічний  відбір.
•              За освітою:
•              мати повну загальну середню,  професійно-технічну освіту або вищу;
•              мати кваліфікацію, що споріднена або відповідає військово-обліковій  спеціальності за посадою, на яку планується призначення для проходження військової служби за контрактом;
•              мати військово-облікову спеціальність, отриману під час проходження строкової військової служби, що відповідає профілю службової діяльності за посадою, на яку планується призначення для проходження військової служби за контрактом;
•              мати повну загальну середню, вищу або професійно-технічну освіту – для громадян призовного віку, які виявили бажання проходити військову службу за контрактом без проходження строкової військової служби.
•              Додаткові вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом на посади інспекторів прикордонної служби:
•              мати відмінну зорову та слухову пам'ять;
•              уміти діяти нестандартно, швидко приймати рішення в обстановці, що змінюється;
•              бути готовими до індивідуального виконання завдань;
•              мати самовладання та витримку;
•              уміти виділити в інформації головне;
•              бути витривалими при довгострокових фізичних навантаженнях;
•              мати високий рівень відповідальності;
•              мати здатність приймати відповідні до ситуації рішення;
•              мати здатність швидко переключатися з одного виду діяльності на інший (швидка зміна спрямованості уваги).
Додаткові вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом на посади дільничних інспекторів прикордонної служби:
•              мати   неповну або базову вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст і вище;
•              мати права водія на право керування транспортними засобами  з категоріями «А», «В»;
•              як правило знати мову населення, яке проживає у прикордонні та вміти спілкуватися нею на побутовому рівні;
•              бути комунікабельним, мати навички вільного спілкування з людьми різного віку.
•              Додаткові вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом для морської охорони Державної прикордонної служби України:
•              придатність за станом здоров'я до служби на надводних кораблях;
•              добрий фізичний розвиток, уміння плавати;
•              відповідність наявної кваліфікації  війсь¬ково-обліковій спеціальності.
•              Додаткові вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом, для проходження служби на посадах фахівців  кінологів:
•              володіти знаннями, вміннями і навичками з методики і техніки дресирування та тактики використання розшукового (спеціального) собаки;
•              володіти навичками надання першої ветеринарної допомоги хворому собаці;
•              мати, як правило,  кваліфікацію кінолога за певним напрямом підготовки;
•              уміти організовувати та правильно утримувати, годувати та зберігати службового собаку в різних умовах.
Додаткові вимоги до кандидатів, які приймаються на військову службу за контрактом для проходження служби на посадах фахівців зв'язку і автоматизації:
•              мати відповідну кваліфікацію або військово-облікову спеціальність;
•              знати призначення, тактико-технічні характеристики основних сучасних засобів зв'язку;
•              володіти навичками практичної підготовки станції до роботи, уміти її лагодити і забезпечити зв'язок у відповідних режимах;
•              уміти вимірювати електричні характеристики та основні параметри апаратури, ліній, каналів зв'язку, оцінювати їх та регулювати;
•              володіти навичками виявлення та усунення простих несправностей основ¬ного і допоміжного обладнання станції;
•              знати порядок і методику проведення технічного обслуговування засобів зв'язку.
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *