Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ”

Сьогодні органами виконавчої влади ведеться клопітка робота з впровадження нового Закону України "Про державну службу". Окрім проведення різноманітних комунікативних заходів, спрямованих на ознайомлення як державних службовців, так і громадськості з положеннями нового закону, необхідно розробити ряд підзаконних нормативних актів, передбачених законом, що регулюватимуть різні аспекти проходження державної служби.З цією метою на засіданні Кабінету Міністрів України  28 лютого 2012 року схвалено План організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України "Про державну службу", яким Національному агентстві України з питань державної служби  доручено розробити та затвердити 11 порядків та розробити 11 проектів постанов Уряду.
Для реалізації цих завдань у Нацдержслужбі створено робочі групи, до яких залучені фахівці профільних міністерств та відомств, експерти недержавних організацій, представники проектів міжнародної технічної допомоги.
На сьогодні розроблено 9 проектів наказів Нацдержслужби та 2 проекти постанов Уряду: Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, Порядок ведення особових справ державних службовців, проект Типового положення про службу персоналу органу державної влади та інші.

Низку новел містить проект типового положення про службу персоналу державного органу, зокрема, що стосується її завдань. Їх перелік розширено наступними пунктами:

– здійснення 1 раз на 2 роки підготовку проекту програми іспиту (тестів) для проведення конкурсу;
– визначення спеціальних вимог щодо досвіду роботи та інші вимоги до професійно-кваліфікаційного рівня осіб, які претендують на заняття посад державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V;
– розроблення профілів професійної компетенції посад державної служби в органі державної влади;
– організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності;
– здійснення консультування персоналу з питань професійного розвитку та службової кар’єри;
– підписання у межах компетенції акту про факт передачі справ і майна.
З метою реалізації положень статті 16 нової редакції Закону України "Про державну службу", для гарантування об’єктивного, прозорого та неупередженого процесу прийняття та проходження державної служби запроваджується новий інструмент управління людськими ресурсами на державній службі, що сприятиме підвищенню ефективності її діяльності – вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V в органі державної влади. Нацдержслужбою розроблено проект Порядку визначення зазначених вимог, яким встановлюється послідовність дій під час визначення, погодження, затвердження та оновлення вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби.
У порядку передбачені наступні моменти:
1. Визначення та розробка вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на заняття відповідних посад державної служби здійснюється службою персоналу разом із керівником структурного підрозділу, в структурі (штатному розписі) якого передбачено цю посаду.
2. Вимоги до рівня професійної компетентності визначаються відповідальним працівником служби персоналу разом із керівником підрозділу, в структурі якого передбачена згадана посада, на підставі аналізу інформації про зміст виконуваної роботи.
3. У проекті порядку визначено перелік обов’язкових знань, умінь та навичок державного службовця в державному органі.
4. Типовий профіль професійної компетентності посад використовується як інструмент відбору, прийняття, просування та оцінювання результатів службової діяльності державних службовців у державному органі.
5. Вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посади державного службовця можуть переглядатися не частіше, ніж один раз на рік.
Робота щодо нормативного забезпечення виконання нового Закону України «Про державну службу» продовжується.
Проекти решти нормативно-правових актів розміщуватимуться на офіційному веб-сайті Нацдержслужби України в рубриці «Впровадження Закону України "Про державну службу" (http://nads.gov.ua).
В рамках організаційного забезпечення виконання вищезазначеного Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження нового Закону України "Про державну службу", Нацдержслужба України забезпечить:
–  проведення навчальних програм (основна частина навчання буде проведена восени поточного року);
– обов’язкове підвищення кваліфікації з питань нового законодавства керівників та працівників кадрових служб державних органів;
– розроблення закладами післядипломної освіти спеціалізованих тематичних семінарів;
– запровадження тренінгів для керівників кадрових служб, спрямованих на оволодіння навичками сучасних технологій менеджменту персоналу, зокрема, інструментами оцінювання рівня професійної компетентності та інструментами оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.
Всіх бажаючих долучитися до створення професійної та ефективної державної служби запрошуємо взяти участь в обговоренні проектів актів, необхідних для впровадження нового Закону України "Про державну службу" та надавати свої пропозиції та зауваження на електронну адресу (if005@ukr.net).

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *