Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Зміни в законодавстві щодо мінімальних гарантій в оплаті праці та відповідальність за порушення законодавства про працю

Законом України від 21.12.2016 №1801-VIII  “Про  Державний бюджет України на 2017 рік”встановлено :
– прожитковий мінімум для працездатних осіб в розрахунку на місяць у розмірі  1600грн;
–  мінімальну заробітну плату  у місячному розмірі з 1 січня – 3200 гривень; у погодинному розмірі -19,34 гривні.

Законом України від 21.12.2016 №1801-VIII  “Про  Державний бюджет України на 2017 рік”встановлено :
– прожитковий мінімум для працездатних осіб в розрахунку на місяць у розмірі  1600грн;
–  мінімальну заробітну плату  у місячному розмірі з 1 січня – 3200 гривень; у погодинному розмірі -19,34 гривні.
З 1 січня 2017 року відповідно до закону  України  від 6 грудня 2016 року № 1774- VIII  “Про  внесення  змін до деяких законодавчих актів України”внесено суттєві зміни до законодавства з праці.
Цим Законом змінено  поняття  “мінімальної заробітної плати”  та поря-док встановлення посадових окладів і тарифних ставок, запроваджено нові механізми контролю у сфері зайнятості та оплати праці.
 Відповідно до ст.95 Кодексу законів про працю України мінімальна заробітна плата– це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці  за виконану  працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якої системи оплати праці.
          З 01.01.2017  року  виключено норму, за якою  до мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати. Відтепер у її склад можуть входити певні  надбавки, доплати, місячні  чи квартальні  премії, в тому числі  – підвищення посадових окладів працівників за роботу в установах, організаціях, розташованих на території населених пунктів, яким надано статус гірських. По суті – посадовий оклад (тарифна ставка)  у штатному розписі  може бути встановлено як 1600 грн., але роботодавець  має забезпечити , щоб нарахована заробітна плата за повністю виконану місячну (годинну)  норму праці становила не менше мінімального розміру, тобто 3200 гривень. Це передбачено  новою ст.3-1 , якою  доповнено Закон України “Про оплату праці”.
Якщо  ж нарахована заробітна плата працівника, який  виконав місячну норму праці, є нижчою за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, роботодавець має провести доплату до рівня  мінімальної  заробітної плати, яка  виплачується   щомісячно  одночасно з виплатою зарплати.
Важливо, що не всі виплати можуть входити в це коригування за статтею 3-1 Закону “Про оплату праці” , при обчисленні розміру заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не  враховуються  доплати  за роботу  в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний  та надурочний час , роз’їзний  характер робіт, премії  до святкових і ювілейних дат.
У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата  виплачується пропорційно до виконаної норми праці.
      Також, пунктом 5 розділу  II  “Прикінцеві та перехідні  положення”Закону № 1774-VIIIвстановлено , що мінімальна заробітна плата  після набра-ння  чинності цим Законом не застосовується  як розрахункова величина у колективних  договорах та угодах усіх рівнів. Сторонам , які уклали  колективні договори і угоди ,  у тримісячний строк  необхідно привести  їх норми  у відповідність  із цим  Законом  згідно із законодавством.
До внесення змін до колективних договорів і угод усіх рівнів щодо незастосування  мінімальної заробітної  плати як розрахункової  величини вона  застосовується у розмірі  прожиткового мінімуму для працездатних  осіб.
Крім того ,  до  статті  265   Кодексу  законів про працю України введено нові види відповідальності за порушення  законодавства про працю.
      З 1 січня 2017 року  юридичні та фізичні особи – підприємці , які  використовують найману працю, несуть  відповідальність у вигляді штрафу в разі :
– недопущення до проведення перевірки з питань додержання  законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні – у трикратному  розмірі  мінімальної заробітної плати , встановленої законом на момент виявлення порушення ( 9600 грн.);
– недопущення інспектора з праці до проведення перевірки, якщо вона проводиться з метою виявлення працівників без належного оформлення трудових відносин, або виплати  заробітної плати  “у конвертах” на роботодавця накладається штраф у стократному  розмірі  мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення             ( 320000 грн.);
–   фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору ( контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений  на підприємстві та виплата  заробітної плати  без нарахування  та сплати ЄСВ та податків – у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення  ( 96000 грн.);
– недотримання  мінімальних державних гарантій в оплаті праці – у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення  ( 32000 грн.);
– порушення,встановлених строків виплати заробітної плати  працівникам інших виплат,передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі –у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення  ( 9600 грн.).
– порушення інших вимог трудового законодавства, крім зазначених вище – штраф у розмірі  мінімальної заробітної плати (3200 грн.).До цього виду штрафу відноситься  і штраф за неподання або несвоєчасне подання  повідом-лення про прийняття працівника на роботу.
 
 
 
Відділ праці та соціально-трудових відносин
управління соціального захисту населення
райдержадміністрації
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *