Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Зміцнюймо міжнаціональну злагоду та порозуміння

        Європейський вибір України й необхідність її інтеграції у європейський простірзумовили потребу в удосконаленні системи національної освіти та наближення її до стандартів ЄС. Незалежність України сприяла умовам для розвитку культури та освіти національних меншин, які проживають на її території. В усіх регіонах держави зросла чисельність національних громадських об’єднань, шкіл і класів із викладанням на рідній мові.

        Європейський вибір України й необхідність її інтеграції у європейський простірзумовили потребу в удосконаленні системи національної освіти та наближення її до стандартів ЄС. Незалежність України сприяла умовам для розвитку культури та освіти національних меншин, які проживають на її території. В усіх регіонах держави зросла чисельність національних громадських об’єднань, шкіл і класів із викладанням на рідній мові.
       Одним з основних напрямів розбудови правової держави й формування громадянського суспільства в Україні є створення необхідних політико-правових гарантій для забезпечення прав та інтересів етнічних меншин.
      Для більш продуктивної взаємодії громадських організацій національних меншин з органами державної влади щодо розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин у 2000 р. указом Президента України було створено Раду представників громадських організацій національних меншин при Президентові України,  яка у 2006 р. була трансформована в Раду з питань етнонаціональної політики. На даний час Президентом України визначені завдання щодо зміцнення міжнаціональної злагоди та порозуміння, задоволення культурних та освітніх потреб національних меншин.
       Основу етнодемографічного потенціалу України складають 130 національностей і народностей. Однією з таких груп, чисельність якої становить 144,1 тис. чоловік , або 0,3% населення України, є поляки.
       Потрібно відмітити скорочення чисельності цієї спільноти за міжпереписний період. Їхня
кількість, порівняно з  переписом 1989 р., зменшилась на 33,3% . Поляки на території України
довгий час жили в умовах обмеження контактів з рідним краєм. І через те існували проблеми з
польською пресою та книговиданням. Однак за останнє десятиріччя ситуація змінилася.
       Польські  осередки, користуючись правом статусу національних меншин, почали відроджуватися.
      Дані Всеукраїнського перепису 2001 р. свідчать, що на території Івано-Франківської області проживає 1864 чоловік, що становить 0,4%, (в 1989 – 36985), які назвали себе поляками, в Надвірнянському районі проживало в 2001 році – 68 чоловік.                                                                                              .
Проте значним є їхній внесок у соціальний і культурний розвиток Прикарпаття.
        Якщо заглянути в історію, то ось яким був національний склад міста Надвірної:
1847 рік – 5806 осіб, з них 2777 – євреї, 2021 – українці, 977 – поляки.
1880 рік – район – 60040 осіб, з них 44445 -українці. В Надвірній – 6705 мешканців, з них 4193 –
євреї, 1762 – українці, 709 – поляки.
1931 рік в Надвірній – 8726 осіб, з них 40% – євреї, 35% – українці, 25% – поляки.
       За даними  перепису 2001 року в районі проживало:
українці – 111885                                
росіяни – 993                                                  
білоруси – 83                                                       
поляки – 68                                                          
молдовани – 44                                                      
татари – 11                                                         
німці – 11                                                                 
караїми – 11
болгари -10
марійці – 5
азербайджанці – 5
вірмени – 4
абхазці – 1
башкири -1
не визначилося з національністю – 330
За даними міграційної служби в районі, на даний час особи, які оформили місце постійного
проживання в районі (маючи на те відповідні підстави) становлять 531 особу. З них з Росії –
467 осіб, Молдови – 24, Польщі – 6, Білорусії – 6, Чехії – 4, Італії – 4, Азербайджану – 4, Туреччини -2, Казахстану – 2, США – 2, Німеччини – 2, Саудівської Аравії – 1, Сербії – 1, Латвії –  1, Литви – 1, Румунії – 1, Пакистану – 1, Киргизстану – 1,  Грузії – 1.
     На  даний  час в паспорті  національність не вказується, тому точне число представників інших
народів  можна встановити тільки після проведення перепису населення.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *