До уваги авторів, видавців, виготовлювачів та розповсюджувачів видавничої продукції

До 15 березня триватиме конкурс з визначення переліку книжкових видань, які будуть надруковані за кошти обласного бюджету у 2017 році.

До 15 березня триватиме конкурс з визначення переліку книжкових видань, які будуть надруковані за кошти обласного бюджету у 2017 році.

Заявки на друк або закупівлю суспільно-значущих видань письменників та наукової інтелігенції Прикарпаття, творів відомих зарубіжних авторів, виданих українською мовою, краєзнавчої та історико-патріотичної літератури, енциклопедичних видань приймаються згідно з основними тематичними напрямками протягом 30 календарних днів, починаючи з 15 лютого в управлінні інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (м.Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21, каб. 469).

Книжкові видання повинні відповідати наступним критеріям:

  • видання щодо відзначення знаменних, пам’ятних дат у житті українського народу на виконання актів Президента України, Кабінету міністрів України, Верховної Ради України;
  • сприяння розвитку національної культури українського народу, зміцнення його духовності та моралі, утвердженню національної ідеї;
  • розширення сфери вживання української мови як державної, розвиток національного інформаційного та культурного простору;
  • глибоке й об’єктивне висвітлення історії України, подолання ідеологічних викривлень та однобічності у висвітленні подій і ролі в них окремих діячів, заповнення маловідомих і невідомих сторінок національної історії;
  • актуальність видань і новизна теми в контексті сучасних проблем українського державотворення;
  • збагачення суспільства національними та загальнолюдськими надбаннями в економічній, політичній та духовній сферах;
  • висвітлення життя й діяльності видатних постатей в українській історії, культурі, науці, пов’язаних зокрема з Івано-Франківщиною;
  • глибина опрацювання теми та залучення маловідомого первинного матеріалу з вітчизняних і зарубіжних джерел.

Регіональна цільова програма  підтримки книговидання на 2016-2020 роки, на виконання якої і оголошено конкурс,  має на меті сприяти розвитку української національної культури, примноженню духовних надбань народу,  розширенню участі Івано-Франківської області в наповненні національного інформаційного простору суспільно значущою книжковою продукцією, постійному поповненню асортименту вітчизняної книжкової продукції для забезпечення потреб населення області виданнями з різних галузей знань державною мовою, забезпеченню доступу до надбань світової літературної спадщини, сприянню розвитку книговидання на обласному рівні, підвищенню його рівня та конкурентоздатності за кількісними та якісними показниками, вихованню любові до книги на кращих зразках творів, виданих за кошти обласного бюджету.

Подані за встановленою формою заявки будуть опрацьовані й включені до проекту переліку видань, передбачених до випуску за бюджетні кошти на поточний рік, та внесені на розгляд експертної ради з питань книговидання.

Остаточний перелік книжкових видань з урахуванням рекомендацій експертної ради буде сформовано управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації після проведення економічних розрахунків відповідно до вимог бюджетного законодавства та принципу економного використання бюджетних коштів, затверджено розпорядженням обласної державної адміністрації та  задля вільного ознайомлення громадськості оприлюднено на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

80 відсотків  тиражу кожного видання  буде передано у бібліотечні  заклади й установи сфери культури, освіти і науки області. Видані книги також представлятимуться на книжкових виставках та ярмарках, передаватимуться інституціям громадянського суспільства, культурно-просвітницьким товариствам області, авторам – для проведення презентацій,  використовуватимуться для представницьких цілей обласної державної адміністрації та обласної ради. 

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *