Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Питання застосування законодавства про працю фізичною особою,яка використовує найману працю

 

   Форма трудового договору між працівником і фізичною особою,  яка використовує найману працю (далі  –  фізична особа), затверджується Міністерством праці та соціальної політики. 

 

   Форма трудового договору між працівником і фізичною особою,  яка використовує найману працю (далі  –  фізична особа), затверджується Міністерством праці та соціальної політики. 

   Для  реєстрації  трудового  договору фізична особа подає у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи державній  службі зайнятості за місцем свого проживання підписаний сторонами трудовий договір  у  трьох  примірниках,  свідоцтво  про державну   реєстрацію   фізичної   особи   –  підприємця,  довідку відповідної  державної   податкової   інспекції   про   присвоєння ідентифікаційного    номера,    копію   такої   довідки,   виданої працівникові,  його трудову книжку та пред'являє паспорт. Підпис у трудовому договорі працівника,  який не був присутній під час його реєстрації, посвідчується нотаріально. 

   Відповідальна особа державної служби зайнятості реєструє в день  подання  фізичною особою документів,  трудовий  договір  у  книзі  реєстрації  трудових договорів,   форма  якої  затверджується  Міністерством  праці  та соціальної політики,  після чого два примірники такого договору  з відміткою про реєстрацію повертаються фізичній особі. 

   Фізична особа  зобов'язана  вручити під розписку працівникові один примірник зареєстрованого трудового договору  протягом  трьох робочих  днів з дня його надходження,  про що робиться відповідний запис у книзі реєстрації,  а також  повернути  трудову  книжку  із записом про прийняття на роботу. 

   У   разі  розірвання  трудового  договору  за  ініціативою фізичної особи у випадках,  визначених Кодексом законів про  працю України, така особа зобов'язана письмово повідомити про свій  намір  працівникові   та   у   визначені   строки   провести передбачений законодавством розрахунок. 

   Зняття державною службою зайнятості з реєстрації трудового договору  у  випадках,проводиться за умови подання фізичною особою: 

   примірника трудового договору; 

   заяви про   зняття   трудового   договору   з  реєстрації  із зазначенням  дати  звільнення  з  роботи  працівника  та   підстав розірвання зазначеного договору; 

   копій документів, що підтверджують: 

– надсилання  працівникові повідомлення про намір розірвати з ним трудовий договір (рекомендованим листом  з  повідомленням  про вручення).  У  разі  коли  вручити поштове відправлення неможливо, подаються копії підтвердних документів; 

– проведення  передбаченого   законодавством   розрахунку   з працівником  або  копію  платіжної  відомості  із зазначенням суми депонованої заробітної плати. 

   Державна служба зайнятості протягом трьох робочих  днів  з дня  надходження  зазначених документів знімає трудовий договір з реєстрації,  про що  робить  відповідний запис   у   книзі  реєстрації  трудових  договорів  та  повідомляє працівникові. 

   За зверненням працівника,  який не був присутній  під  час зняття  трудового  договору  з  реєстрації,  посадова особа центру зайнятості протягом трьох робочих  днів  з  дня  такого  звернення робить  відповідну  відмітку  у виданому йому примірнику трудового договору та засвідчує у трудовій книжці  запис  про  звільнення  з роботи, внесений фізичною особою. 

   У  разі  коли  документи,  що  подаються для реєстрації чи зняття з реєстрації трудового договору,  не  відповідають  вимогам ,  органи державної служби зайнятості повертають їх без вчинення будь-яких дій із зазначенням причини. 

   Працівник має право оскаржити рішення фізичної особи  щодо його звільнення з роботи у порядку, встановленому законодавством. 

     

 
Головний державний інспектор праці                                                 Р.Сабадаш
ТДІ з ПП в Івано-Франківській області                                                                                           

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *