Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Основні завдання координаційної ради райдержадміністрації з питань дітей

    Координаційна рада районної державної адміністрації з питань дітей
(далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом при районній державній
адміністрації і створена для координації діяльності державних структур та
громадських організацій у сфері соціально-правового захисту і профілактики
правопорушень серед дітей.

    Координаційна рада районної державної адміністрації з питань дітей
(далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом при районній державній
адміністрації і створена для координації діяльності державних структур та
громадських організацій у сфері соціально-правового захисту і профілактики
правопорушень серед дітей.
            Рада здійснює свою діяльність відповідно доКонституції України, законів України, законодавчих та нормативних актів органів представницької влади, актів Президента і Кабінету Міністрів України, розпоряджень районної державної адміністрації і Положення.
            Рада створенапри районній державній адміністрації за розпорядженням голови районної державної адміністрації.
               Основні завдання Ради:
1.  Формування  громадської  думки щодо державної політики  з питань соціального та правового захисту дітей, профілактики правопорушень в їхньому середовищі, запобігання бездоглядності дітей. Інформування населення через засоби масової інформації про проблеми дітей та шляхи їх вирішення .
2. Надання рекомендацій щодо координації дій місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності, громадських структур у вирішенні питань соціального і правового захисту дітей, їх усиновлення, влаштування дітей-сиріт   та   дітей,  позбавлених батьківського    піклування   до   дитячих будинків сімейного типу та   прийомних  сімей, організації роботи щодо запобігання дитячій бездоглядності, вчиненнюдітьми правопорушень.
3.  Вивчення іпрогнозування у регіоні соціальних та морально-етичних
процесів  у  дитячому та підлітковому середовищі.
4.    Внесення пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку району в частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, попередження вчинення ними правопорушень і запобіганню їх бездоглядності.
5.    Внесення  пропозицій  щодо  бюджетних асигнувань   для  реалізації
цільових програм соціально-правового захисту дітей.
       6. Підготовка пропозицій щодо цільового кооперування коштів для вирішення питань соціально-правової підтримки дітей.
7.Визначення і наукове обґрунтування пріоритетних напрямів діяльності
спрямованої на вирішення проблем дитинства, питань соціально-педагогічної, профілактичної роботи що до попередження правопорушень серед дітей.
 
8. Вивчення та узагальнення об'єктивних даних щодо стану роботи
дітьми в районі, внесення пропозицій у встановленому порядку щодо формування державної політики стосовно дітей, розробки та впровадження механізму її реалізації.
     9. Сприяння діяльності підприємств, установ, організацій всіх форм власності, окремих фізичних осіб щодо надання матеріальної підтримки та соціальної допомоги дітям; координація зв'язків з громадськими та благодійними організаціями; сприяння розвитку міжнародних зв'язків.
             Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз у квартал.
    При  необхідності, рішення Ради направляються керівникам місцевих органів  виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій  незалежно  від  форм власності, представникам громадських організацій.
   Рішення координаційної ради є  обов’язковими для виконання органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадськими формуваннями.
  Детальніше у службу у справах дітей райдержадміністрації або за тел. 2-91-74.

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *