Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Мінрегіонрозробив типову структуру плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади, необхідного для отримання громадами державної субвенції на формування інфраструктури. Про це повідомляє Урядовий портал.

Фахівці Міністерства також підготували перелік показників оцінки розвитку об’єднаних територіальних громад, які рекомендовано для використання при плануванні та проведенні моніторингу результативності  розвитку територій на 2016 рік.

Зазначимо, що для отримання у 2016 році субвенції з державного бюджету об’єднані територіальні громади повинні мати план соціально-економічного розвитку.

У цьому році з держбюджету об’єднаним територіальним громадам на розвиток інфраструктури передбачено субвенцію у розмірі одного мільярда гривень.

Проект розробленої Мінрегіоном Постанови Кабінету Міністрів про порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад можна подивитися на  офіційному сайті Міністерства.

Типова структура Плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади на 2016 рік

1. Вступ

Обґрунтування необхідності підготовки Плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади

2. Аналітична частина

·                 географічне розташування, опис суміжних територій;

·                 демографічна ситуація, ринок праці;

·                 стан розвитку інфраструктури (транспортної, економічної, енергетичної, промислової, соціальної, екологічної тощо);

·                 динаміка та особливості соціально-економічного розвитку за останні п'ять років, в тому числі стан використання природного, ресурсного, виробничого, науково-технічного потенціалу, розвитку малого і середнього підприємництва, зайнятості населення, задоволення потреб населення товарами і послугами, доступу суб’єктів підприємництва до кредитів та інвестицій, екологічну  ситуацію  тощо;

·                 фінансово-бюджетна ситуація;

·                 результати SWOT-аналізу;

·                 інші дані, необхідні для проведення аналізу стану розвитку об’єднаної територіальної громади;

·                 картографічні, ілюстраційні та інші матеріали, зокрема, економіко-географічні карти та схеми, кадастрові карти, схеми та креслення, фотоматеріали території (у разі наявності та/або доцільності).

3. Цілі  та пріоритети  розвитку об’єднаної територіальної громади

Цілі розвитку визначаються як очікувані досягнення за результатами впровадження комплексу взаємопов'язаних завдань і заходів, спрямованих на вирішення найважливіших питань розвитку об’єднаної територіальної громади  та розв'язання проблем.

Пріоритети розвитку — це  описані у формальному вигляді орієнтири, яких  необхідно досягти в середньо- та короткостроковому періоді.

Для дотримання принципу реалістичності кількість пріоритетів розвитку об’єднаної територіальної громади доцільно визначати не більше п'яти.

4. Основні завдання та механізми реалізації Плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади

Перелік завдань та заходів із визначенням їх змісту та способу виконання, відповідальних виконавців, строків виконання (у цілому і поетапно), індикатори (показники) виконання та  очікуваний результат від їх виконання.

Перелік діючих та перспективних проектів розвитку об’єднаної територіальної громади.

5. Фінансове забезпечення реалізації Плану

Обсяги та джерела фінансування завдань та заходів Плану, діючих та перспективних проектів розвитку об’єднаної територіальної громади, у тому числі за рахунок:

·                 коштів державного бюджету (субвенції з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам на розвиток інфраструктури, державного фонду регіонального розвитку);

·                 коштів місцевих бюджетів, у тому числі власних коштів бюджету об’єднаної територіальної громади;

·                 інших джерел не заборонених законодавством.

6. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану

Моніторинг реалізації Плану проводиться шляхом установлення переліку відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки, підготовки та оприлюднення результатів такого моніторингу.

Додаток (пропозиції)

0 Коментарі

Ще немає коментарів

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов*язкові поля позначені *